Przemówienie z okazji warszawskiego Pikniku z Klimatem (30 sierpnia 2015r.)

Szanowny Panie Ministrze,
Szanowny Panie Wiceprezydencie Warszawy,
Szanowny Panie Ambasadorze,
Szanowny Panie Dyrektorze,
Szanowny Panie Przedstawicielu Komisji Europejskiej,
Szanowni Państwo,

Pragnę zacząć od podziękowania w imieniu Ambasady Francji władzom Warszawy za zaproszenie na ten Piknik z Klimatem. Jest mi miło, że mogę tutaj być.
To wydarzenie organizowane por raz kolejny przez Urząd Miasta nabrało dla nas w tym roku szczególnego znaczenia, ponieważ nosi nazwę „Piknik w Warszawie o Klimacie w Paryżu” i nawiązuje do Konferencji w sprawie klimatu, tak zwanej COP 21.
Istotnie, ten rok jest szczególny. Jak Państwo wiedzą, po Warszawie, która zorganizowała poprzednią konferencję w 2013r; teraz Paryż będzie gościł w dniach od 30 listopada do 11 grudnia 2015r. konferencję Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie Klimatu, COP 21.

Stoimy wobec poważnego problemu: musimy powstrzymać zmiany klimatu zagrażające naszym społeczeństwom i gospodarkom. Tegoroczna konferencja ma doprowadzić do przyjęcia ogólnoświatowej umowy pozwalającej ograniczyć wzrost globalnej temperatury poniżej dwóch stopni Celsjusza do końca tego wieku. Widzimy szczególnie dobrze potrzebę podobnych działań po upalnym lecie w Polsce, które istotnie wpłynęło na nasze bezpośrednie otoczenie: wystarczy wspomnieć o wyjątkowo niskim poziomie wody w Wiśle, która płynie niedaleko stąd. Wszyscy bierzemy udział w walce przeciwko globalnemu ociepleniu, a każda inicjatywa, taka jak ten piknik, jest ważna, ponieważ zwraca uwagę opinii publicznej na katastrofalne skutki, jakie zmiany klimatyczne mają dla naszego codziennego życia.

Wszyscy powinni się dostosować do nowych warunków i zmieniać dotychczasowe zachowania. Ambasada Francji postanowiła na przykład zmniejszyć zużycie prądu w sierpniu. Wyłączyliśmy windy, ograniczyliśmy oświetlenie i zaniechaliśmy mycia samochodów. Wszystkie inicjatywy mają znaczenie, zarówno jednostkowe jak i zbiorowe.

Taki zresztą jest sens „deklaracji władz europejskich miast w sprawie klimatu”, przyjętej 26 marca tego roku w Paryżu przez prezydentów trzydziestu jeden wielkich miast europejskich, w tym stolic dwudziestu ośmiu krajów członkowskich Unii Europejskich, między innymi przez Panią Hannę Gronkiewicz-Waltz. Prezydenci miast zobowiązali się przede wszystkim do zmniejszenia przynajmniej o 40% emisji gazów cieplarnianych do 2030r., jak również do wspierania współpracy i wymiany doświadczeń między miastami.

Warszawa i Paryż, które współpracują od wielu lat, mogą wiele skorzystać na wymianie doświadczenia w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, zarówno w kwestiach związanych z mobilnością w mieście, z systemem wypożyczania samochodów miejskich (tzw. car-sharing), jak i z transformacją energetyczną, oraz przekazują sobie dobre praktyki, czego najlepszym przykładem jest działalność Paryskiej Agencji do spraw Klimatu.

Ambasada Francji działa w tym kierunku od 2013r. zachęcając polskie miasta do wprowadzania zrównoważonej polityki miejskiej i wspierając wymianę pomysłów w tej dziedzinie przy pomocy projektu ECO-MIASTO.
W ramach tego projektu ECO-MIASTO od trzech lat organizujemy seminaria umożliwiające wymianę dobrych praktyk i konkretnych rozwiązań między francuskimi i polskimi samorządami. W tym roku zorganizowaliśmy już seminaria w Łodzi i Katowicach, a dwa następne odbędą się wkrótce. W Krakowie zorganizujemy 17 września seminarium o gospodarce odpadami, a 22 września we Wrocławiu, seminarium poświęcone zrównoważonej mobilności w ramach europejskiego tygodnia poświęconego temu zagadnieniu.

Zorganizowaliśmy również wielki konkurs, który wyróżnia gminy i miasta szczególnie zaangażowane w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wszystkie polskie miasta, niezależnie od wielkości, zostały zaproszone do udziału w czterech kategoriach wybranych w tym roku – gospodarka wodna, efektywność energetyczna, zrównoważona mobilność, gospodarka odpadami. Przedstawiciele miast zostaną jesienią zaproszeni do Ambasady na uroczystość rozdania nagród. Pozwolę sobie już teraz zaprosić Pana Wiceprezydenta Warszawy na tę uroczystość, która w roku COP21 będzie miała szczególne znaczenie.

ECO-MIASTO jest wspierane przez wiele polskich instytucji, zwłaszcza przez Biuro Infrastruktury Miasta Stołecznego Warszawy w ramach „Partnerstwa dla Klimatu”. Pragnę przy tej okazji podziękować Panu Wiceprezydentowi Warszawy za owocną współpracę, a Panu Dyrektorowi Leszkowi Drogoszowi za niezawodne wsparcie.
Mam nadzieję, że nasza współpraca, już obecnie owocna, rozwinie się z biegiem miesięcy i lat na różnych polach, a zwłaszcza w tak istotnej dziedzinie jak klimat.
Zakończę zapraszając serdecznie wszystkich tu obecnych do odwiedzenia stoiska Ambasady Francji i dowiedzenia się czegoś więcej na temat projektu ECO-MIASTO oraz konferencji COP21.

Dziękuję Państwu za uwagę.

opublikowano 02/09/2015

Haut de page