Przemówienie z okazji uroczystości upamiętnienia Romów i Sinti zgładzonych przez nazistów (Treblinka, czwartek 30 lipca 2015 r.) [fr]

Szanowni Państwo,

70 lat temu, ścigając wojska niemieckie aż do Berlina, alianckie siły zbrojne z przerażeniem natrafiały na kolejne obozy koncentracyjne i obozy zagłady. Odkrywały prawdę o okrucieństwach popełnianych przez nazistowski reżim.

Zebraliśmy się tutaj, by uczcić pamięć ludności Romów i Sinti. Ludność ta należała do tych grup narodowościowych, które najbardziej ucierpiały wskutek czystek etnicznych przeprowadzonych przez III Rzeszę.

Uznani za nieczystych według przyjętych przez ten reżim kryteriów rasowych, Romowie i Sinti zostali zdeklasowani i pozbawieni praw. Już przed drugą wojną światową byli systematycznie internowani i zmuszani do niewolniczej pracy. Podczas samej wojny należeli do głównych grup etnicznych objętych Ostatecznym Rozwiązaniem, poddani masowym egzekucjom na okupowanych terytoriach i w obozach zagłady. Wiele tysięcy zamordowano właśnie w tutejszym obozie w Treblince.

Dzisiaj ta tragedia nadal napotyka na pewnego rodzaju zapomnienie. Podkreślił to Jerzy Buzek, wówczas jako przewodniczący Parlamentu Europejskiego, gdy w swym wystąpieniu z 2 lutego 2011 roku podczas sesji plenarnej tego Parlamentu poświęconej zagładzie Romów i Sinti powiedział, że „fakt ten nie jest powszechnie znany Europejczykom”. Podczas tamtych obrad do określenia zagłady Romów i Sinti użyto określenia „ludobójstwo”. A tymczasem Porajmos nadal pozostaje na marginesie naszego postrzegania drugiej wojny światowej. Dlatego też francuskie władze z uznaniem witają jakże istotne działania podejmowane przez Związek Romów Polskich na rzecz ocalenia pamięci o zagładzie, mające uwrażliwić nasze sumienia na tę hekatombę.

70 lat temu obozy zagłady zostały wyzwolone. Po latach cierpień zakończyła się eksterminacja Romów, Sinti i tak wielu innych grup ludności. Dzisiaj, w roku 2015, każdy z nas powinien być strażnikiem pamięci tych wszystkich, którzy padli ofiarą niedopuszczalnego poniżania i niewyobrażalnej przemocy.

Francja składa hołd ich pamięci.

opublikowano 29/07/2015

Haut de page