Przemówienie z okazji uroczystego upamiętnienia ofiar eksterminacji Romów i Sinti przez nazistów w obozie zagłady Kulmhof w Chełmnie (3 sierpnia 2016 r.) [fr]

Przemówienie z okazji uroczystego upamiętnienia ofiar eksterminacji Romów i Sinti przez nazistów w obozie zagłady Kulmhof w Chełmnie
(3 sierpnia 2016 r.)

Francja składa dziś hołd ludności Romów i Sinti. Należą oni do tych grup narodowościowych, które najbardziej ucierpiały wskutek czystek etnicznych zarządzonych przez Trzecią Rzeszę.

Według przyjętych przez ten reżim kryteriów, Romowie i Sinti zostali uznani za nieczystych rasowo. Stali się jedną z głównych ofiar Ostatecznego Rozwiązania, podlegali masowej eksterminacji na okupowanych terytoriach i w obozach zagłady. Wiele tysięcy zginęło w tym miejscu, w Chełmnie.
Francuskie władze wyrażają uznanie dla działań Stowarzyszenia Romów w Polsce na rzecz upamiętnienia ofiar i uwrażliwienia na Porajmos.

Siedemdziesiąt dwa lata temu, pozostający przy życiu więźniowie wielu obozów śmierci zostali uwolnieni. Po latach prześladowań kończyła się eksterminacja Romów, Sinti, Żydów i tak wielu innych społeczności.

Obecnie, kiedy nasz kontynent staje się ponownie celem barbarzyńskich zamachów i nietolerancji, każdy z nas winien stać się strażnikiem pamięci tych wszystkich, którzy padli ofiarą ohydnej dehumanizacji i straszliwej przemocy.
Francja chyli dziś czoło przed tymi wszystkimi ofiarami.

opublikowano 04/08/2016

Haut de page