Przemówienie z okazji spotkania przedstawicieli Sorbony i Uniwersytetu Warszawskiego (19 lutego 2018) [fr]

Panie Rektorze,
Panie Przewodniczący,
Panie i Panowie Prorektorzy i Wiceprzewodniczący Uniwersytetów,
Panie i Panowie dziekani, profesorowie, dyrektorzy ośrodków i Instytutów,

Cieszę się, że mogę Państwa gościć w Rezydencji Francji na koniec pierwszego dnia roboczego spotkania. Ma ono na celu pogłębienie współpracy między Uniwersytetem Sorbonne i Uniwersytetem Warszawskim, dwiema prestiżowymi uczelniami europejskimi. Prowadzone prace są kontynuacją wieloletnich i bogatych partnerskich relacji, zakorzenionych w historii i tradycji; z drugiej strony wybiegają w przyszłość w perspektywie utworzenia uniwersytetu europejskiego.

Francję i Polskę łączą wielowiekowe więzi, a relacje między uniwersytetami są równie stare. W szkole kadetów utworzonej w 1816 roku, będącej poprzedniczką Uniwersytetu Warszawskiego, wykładali francuscy profesorowie a wielu wybitnych francuskich przedstawicieli nauki miało polskie korzenie. Oczywiście myślę o Marii Skłodowskiej-Curie, dwukrotnej laureatce Nagrody Nobla. Te więzi wciąż się utrwalają, poprzez liczne programy mobilności skierowane do naukowców i stypendia rządu francuskiego przyznawane studentom. Chcąc podkreślić znaczenie tej współpracy, zorganizujemy 12 czerwca bieżącego roku na Uniwersytecie Warszawskim, czwarte Francusko-polskie Forum Nauki i Innowacji. Nasza Ambasada wspiera także współdziałanie z siecią France Alumni Pologne, która skupia 1.300 absolwentów francuskich uczelni a obecnie, bardzo często zajmują oni wysokie, odpowiedzialne stanowiska.

Przed blisko sześćdziesięciu laty Państwa uniwersytety podpisały międzynarodową umowę, wraz z polskimi i francuskimi ministerstwami spraw zagranicznych i edukacji narodowej, co pozwoliło utworzyć Ośrodek Kultury Polskiej na Sorbonie i Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich na Uniwersytecie Warszawskim. Te dwie jednostki mają za zadanie wzmacnianie więzi łączących obydwa znakomite uniwersytety. 8 lutego ubiegłego roku, kiedy uniwersytety Paris-Sorbonne i Pierre et Marie-Curie postanowiły się połączyć, pierwszą ważną decyzją, jaka została podjęta, aby promować nową uczelnię była decyzja o podpisaniu umowy o współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Umowa ta została już wprowadzona w życie a te dwa dni obrad są tego dowodem.

Podejmowane przez Państwa działania zyskują teraz nowy wymiar, który zapowiada Europę jutra. Obecnie Sorbona staje się wiodącą uczelnią europejską, podobnie jak Uniwersytet Warszawski. Jednocześnie we Francji i w Polsce wprowadzane są w życie reformy szkolnictwa wyższego, są one ze sobą zbieżne. Jedynie pracując wspólnie Europejczycy będą silniejsi. W roku 2018, 10 europejskich uniwersytetów znalazło się w gronie 50 najlepszych uniwersytetów na świecie. Polska posiada atuty, dzięki którym będzie odgrywać ważną rolę w europejskiej przestrzeni badań naukowych i wiedzy, ma ona przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności Europy i lepszego kształcenia nowych pokoleń.

W mojej ocenie Państwa spotkanie ma ogromne znaczenie. Pod koniec lat 90tych, brałem udział w pracach, które zaowocowały zapoczątkowaniem Procesu Bolońskiego, a mianowicie Deklaracją z Sorbony w 1998. Dokonano olbrzymiego postępu. Musimy nadal kontynuować nasze wysiłki, aby europejska przestrzeń wiedzy przybierała realny kształt, aby mobilność studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych była normalną praktyką na uczelniach.

Moim pragnieniem jest, aby Państwa uniwersytety współpracowały z uczelniami z Niemiec i z Europy Środkowej i Wschodniej, aby zbudować podstawy nowego europejskiego uniwersytetu, o którym mówił Prezydent Francji Emmanuel Macron w przemówieniu wygłoszonym na Sorbonie we wrześniu ubiegłego roku. Wiele oczekuję po tych obradach i proszę, byście Państwo byli jak najbardziej skuteczni, abyśmy mogli przekazać Państwa propozycje wyższym instancjom na szczeblu politycznym.
Życzę Państwu powodzenia w czasie obrad w Warszawie i podczas przyszłej wizyty delegacji Uniwersytetu Warszawskiego w Paryżu.

opublikowano 20/02/2018

Haut de page