Przemówienie z okazji rocznicy Apelu gen. de Gaulle’a z 18 czerwca 1940 r. (Rezydencja)

Szanowne Panie,
Szanowni Panowie przedstawiciele Korpusu dyplomatycznego,
Panie Senatorze,
Panowie Generałowie,
Drodzy Kombatanci,
Drodzy uczniowie i profesorowie,
Drodzy rodacy i przyjaciele,

Pragnę szczerze podziękować Garnizonowi Warszawa za obecność, za niezawodne wsparcie, którego udziela nam podczas uroczystości organizowanych przez Ambasadę. Dziękuję również przedstawicielom korpusu dyplomatycznego, słowa uznania kieruję do naszych przyjaciół – Kombatantów. W 1940 (tysiąc dziewięćset czterdziestym) roku, jako dwudziestolatkowie, zdecydowali się odpowiedzieć na apel Generała i walczyć w obronie wolność i wspólnych nam wartości. Swoją obecnością zaszczycacie dzisiejsze obchody. Jesteście także przykładem dla naszej młodzieży, uczestniczących w uroczystości uczniów Liceum Francuskiego i 44. (czterdziestego czwartego) Liceum imienia Antoniego Dobiszewskiego. Drodzy licealiści, dziękuję, że mogliśmy ponownie usłyszeć słowa Generała. Wasza obecność tutaj jest symbolem podtrzymywania pamięci i długiej przyjaźni miedzy naszymi narodami.

Postać Generała de Gaulle’a jest tej przyjaźni doskonałym przykładem. W kwietniu 1919 (tysiąc dziewięćset dziewiętnastego) roku był instruktorem przy polskich siłach zbrojnych, następnie dyrektorem kursów dla starszych oficerów w szkole oficerskiej w Rembertowie. W maju 1920 (tysiąc dziewięćset dwudziestego) roku, po krótkim pobycie we Francji, zdecydował wrócić do Polski by walczyć z bolszewickim najeźdźcą. Jego zaangażowanie w walkę o niepodległość państwa polskiego, a następnie jego powrót, już w latach sześćdziesiątych, do kraju, który tak kochał, pokazują jak duże znaczenie przywiązywał do relacji miedzy naszymi narodami.

Obchody upamiętniające Apel generała de Gaulle’a powinny nas również skłonić do refleksji nad wzmocnieniem naszej europejskiej jedności, naszego dobra wspólnego, zdobytego tak ogromnym kosztem. Dlatego pragnę wznieść toast za tę Wspólnotę europejską, która jest naszą przyszłością.

Dziś mam również zaszczyt wręczyć majorowi Rafałowi Wielgusowie francuski brązowy Medal Obrony Narodowej z klamrą « Transmissions ». Panie majorze, od maja do grudnia 2014 (dwa tysiące czternastego) roku, podczas wstępnego rozmieszczania w Republice Środkowoafrykańskiej systemów łączności i informacyjnych udostępnionych przez firmę Thales wykazał się Pan wyjątkowym talentem technicznym. Był Pan „kluczowym ogniwem” podczas koordynacji zadań technicznych z J6 operacji SANGARIS za pośrednictwem dowództwa sił na obiekcie M’POKO. Co więcej, bardzo zaangażował się Pan w swoją pracę, był Pan źródłem propozycji dotyczących wyposażenia obiektu socjalnego w bazie UCATEX w niezbędny sprzęt wspierając w ten sposób francuską operację EUFOR RCA. Swoim działaniem przyczynił się Pan do umocnienia więzi, która łączy Polskę i Francję.

Commandant Rafał Wielgus, au nom du Ministère de la Défense, nous vous décernons la médaille de la défense nationale échelon bronze avec agrafe « Transmissions ».

Zwracam się teraz do Państwa - wznieśmy toast na cześć majora Wielgusa oraz przyjaźni polsko-francuskiej.

opublikowano 21/06/2016

Haut de page