Przemówienie z okazji inauguracji wspólnej siedziby Alliance Française i Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach

Szanowny Panie Prezydencie [M. Piotr USZOK],
Szanowny Panie Merze [le maire adjoint de Saint-Etienne],
Szanowna Pani Prezes Alliance Française [Mme Sandrine KOSNICKI],
Szanowni Członkowie Zarządu Alliance Française w Katowicach,
Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością dokonuję dziś inauguracji nowej siedziby Alliance Française w świeżo odnowionym Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach w Państwa obecności wraz z towarzyszącymi mi Konsulem Generalnym Francji w Krakowie, Panem Thierry Guichoux, Konsul honorową Francji w Katowicach, Panią Anną Krasuską-Terillon (présence à confirmer) i moim Radcą Kulturalnym, Dyrektorem Instytutu Francuskiego, Panem Stanislasem Pierretem.

Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować Panu Prezydentowi za to, że przychylił się do ugoszczenia pod jednym dachem tych dwóch stowarzyszeń, które - każde na swój sposób i w swojej dziedzinie - reprezentują Francję i promują szerzone przez mój kraj wartości.

Ośrodek Alliance Française, obecny w Katowicach pod różnymi postaciami już od roku 1975 (tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego piątego), zyskuje dzisiaj siedzibę tu, w murach Domu Miasta Saint-Etienne. Zbliżenie tych dwóch instytucji jest wydarzeniem, które przyjmuję z wielkim uznaniem.

Od tej chwili Francja mieć będzie na Śląsku łatwo rozpoznawalny ośrodek, upowszechniający kulturę, język i kontakty biznesowe. O wadze tego ośrodka niech świadczy fakt, że jest on owocem połączonych wysiłków obu instytucji, a jego powstanie jest rezultatem stowarzyszenia się dwóch francuskich jednostek, których działalność wzajemnie się uzupełnia. Toteż jest to istotny atut, jeśli chodzi o rozpoznawalność i reprezentowanie Francji na Śląsku w ogóle i w Katowicach w szczególności.

Pragnę również pogratulować zarządowi, dyrektorowi i całemu gronu pedagogicznemu Alliance Française za wielką pracę, którą wykonali. Właśnie dzięki tej pracy możemy się tu dzisiaj spotkać. Bez podobnego wysiłku, osiągnięcia tej miary, jak ten wspólny ośrodek, nie byłyby możliwe. Dziękuję Wam wszystkim za to szczególne zaangażowanie.

Korzystając z Państwa obecności, chciałbym jeszcze pokrótce przypomnieć trzy główne misje Alliance Française. Pierwszą z nich są kursy językowe: w Katowicach te kursy dobrze funkcjonują, dzięki doświadczonej ekipie nauczycielskiej, której z tej okazji ponownie gratuluję. Od kilku już lat liczba kursantów stale rośnie i tę tendencję należy podtrzymywać, czy wręcz utrwalać. Nauka francuskiego to nie tylko otwarcie się na kulturę Francji i krajów frankofońskich, to także uzyskiwanie dostępu do coraz szerszego rynku pracy, a więc znaczące poszerzenie horyzontu dla kariery zawodowej. W tym kontekście nie bez znaczenia jest wysoki poziom wymiany pomiędzy Francją i Polską, a także skala wzajemnych inwestycji.

Drugim ważnym zadaniem jest udostępnianie wszelkiego rodzaju zbiorów. Ambasada Francji oraz Instytut Francuski wspierają Alliance w jej funkcji gromadzenia i udostępniania zbiorów, które wkrótce liczyć będą ponad trzy tysiące pozycji dydaktycznych. W zakresie nauczania języka francuskiego zbiory Alliance Française doskonale uzupełnią ofertę biblioteki uniwersyteckiej.

Trzecim ważnym zadaniem jest działalność kulturalna. Ośrodek Alliance Française w Katowicach zasłynął w poprzednim sezonie, organizując chociażby wieczór Beaujolais nouveau czy festiwal filmów francuskich.

Na zakończenie wystąpienia chciałbym wypowiedzieć życzenie, by to nowe miejsce cieszyło się w pełni powodzeniem, na jakie zasługuje. Co do mnie, nie mam żadnych wątpliwości co do sukcesu tego przedsięwzięcia. Wszystkim, którzy się do tego przyczynili, raz jeszcze dziękuję za poświęcenie i zaangażowanie. Jestem przekonany, że ośrodek Alliance Française będzie ważnym elementem lokalnej współpracy, że wniesie swój istotny wkład w promowanie miasta Saint-Etienne i jego regionu, w szczególności jeśli chodzi o tak zwaną turystykę przemysłową.

Życzę tym samym wielu owocnych lat ośrodkowi Alliance Française i Domowi Miasta Saint-Etienne w Katowicach.

opublikowano 23/09/2014

Haut de page