Przemówienie z okazji inauguracji portalu o stosunkach francusko-polskich [fr]

Przemówienie Ambasadora Francji Pierre’a Buhlera
z okazji inauguracji portalu o stosunkach francusko-polskich
(Warszawa, 29 października 2013)

Panie Senatorze,
Panie Ambasadorze,
Panie i Panowie Przewodniczący,
Panie i Panowie Profesorowie,
Panie Redaktorze Naczelny,
Panie i Panowie Dziennikarze,
Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele,

Dziękuję, że zechcieli Państwo tak licznie przybyć na moje zaproszenie do Ambasady na uroczystą inaugurację przedsięwzięcia, na którym szczególnie mi zależy. Chciałbym też dzisiaj prosić Państwa o wsparcie projektu portalu poświęconego relacjom pomiędzy Francją i Polską i zachęcić do wzięcia w nim udziału.

Pozwolą Państwo, że w kilku słowach przedstawię genezę tego pomysłu.

Kilka lat temu, kiedy byłem ambasadorem Francji w Singapurze, wystosowałem apel o zbieranie wszelkich świadectw, dokumentów, artykułów, które mogłyby posłużyć udokumentowaniu obecności Francji i Francuzów w tym portowym mieście, którego dzieje związane są z brytyjskim imperium.

Zaproponowałem wtedy, by te zbiory gromadzić na stronie internetowej tamtejszej ambasady. I tak, w ciągu kilku lat, napływały teksty, ilustracje, badania, nadsyłane przez wolontariuszy, którzy przyłączyli się do tego projektu. Dwóch Francuzów z Liceum Francuskiego w Singapurze zaangażowało się szczególnie aktywnie, wystawiłem im więc listy polecające aby ułatwić dostęp do różnych archiwów. W efekcie, w ciągu kilku lat poszukiwań, zasilili witrynę mnóstwem artykułów, co pozwoliło opracować książkę historyczną pod tytułem „Dzieje Francuzów w Singapurze”, pięknie ilustrowaną, wydaną dwa lata temu w nakładzie dziesięciu tysięcy egzemplarzy, w języku angielskim i francuskim. To pokazuje jak za pomocą internetu można tworzyć żywe, wirtualne muzeum i pobudzić wyjątkowa synergię działania.

W takim właśnie duchu doszedłem do wniosku, że wielkie bogactwo stosunków pomiędzy Francją a Polską można unaocznić, udokumentować i zaprezentować. Wiele materiałów już istnieje w postaci książek, artykułów, monografii; myślę tu w szczególności o wspaniałym „Kalejdoskopie francusko-polskim”, wydanym po francusku przez nieodżałowanej pamięci Bronisława Geremka oraz przez Marcina Frybesa, który zaszczycił nas dzisiaj swą obecnością i od razu z pełnym entuzjazmem zaangażował się w realizację tego pomysłu. A tymczasem tak wiele jest jeszcze do zrobienia, do napisania, do odnalezienia, do przeszukania!

Żeby taki zasób wiedzy powstał, stworzyliśmy nieformalną grupę roboczą, która podjęła pracę już jesienią ubiegłego roku. Po przeanalizowaniu różnych możliwości, jak np. stworzenie odrębnej strony z całym systemem przekierowań, doszliśmy do wniosku, że rozwiązaniem najbardziej ekonomicznym jeśli chodzi o zasoby ludzkie, a najefektywniejszym pod względem dostępności i rozpoznawalności dla czegoś, co przecież pozostaje dobrem publicznym, jest wykorzystanie możliwości Wikipedii, szóstego spośród najczęściej odwiedzanych adresów, a pierwszego na świecie portalu encyklopedycznego. Istnieje już sporo takich portali tematycznych, zaczerpnęliśmy więc niektóre pomysły z tych najbardziej udanych.

Uznaliśmy, że właśnie Wikipedia, z jej prostotą podejścia i zasadą dobrowolnego wkładu merytorycznego poszczególnych autorów, stwarza najbardziej sprzyjające ramy dla osiągnięcia zamierzonego celu. Właśnie Wikipedia stwarza odpowiednie ramy, strukturę, zbiór zasad, poszanowanie pewnych reguł. To wszystko razem gwarantuje, że wymogi w zakresie formy, poziomu treści, ścisłości intelektualnej i etyki będą mogły być spełnione. Dzięki temu będziemy mogli liczyć, jak mi się zdaje, na liczny odzew.

Właśnie poprzez zmobilizowanie wszystkich chętnych, zarówno w Polsce, jak i we Francji, reprezentujących szeroką grupę osób zainteresowanych tysiącletnimi dziejami obu naszych krajów, chcielibyśmy doprowadzić do sukcesu tego projektu, w oparciu o zjawisko zwane po angielsku crowdsourcing.

Zanim jednak odwołam się do dobrej woli przyszłych zainteresowanych, pozwolą Państwo, że wyrażę uznanie tym wszystkim, którzy uczestniczyli w przygotowaniu tego ambitnego przedsięwzięcia. Myślę tu o Ośrodku Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego. Dyrektor tego Ośrodka Paul Gradvohl oraz Aneta Bassa, która zajmuje się promocją Ośrodka, zaprezentują Państwu za chwilę jak działa ten portal.

W tym przedsięwzięciu uczestniczył cały zespół, który wobec trudności technicznych, jakie się pojawiały, wykazał się cierpliwością, energią i wytrwałością. Obok wymienionych pracowników Ośrodka Kultury Francuskiej, podziękowania należą się także pracownikom Ambasady, między innymi naszemu radcy prasowemu Alain Dubuy, naszemu specjaliście od kodu html Samuelowi Renassia, który tym akcentem kończy swoja misję w Warszawie, następnie Thomas Laigle, który odpowiadał za projekt głównego baneru z dwoma mostami, oraz dyrektorowi mediateki Instytutu Francuskiego Frédéricowi Constant. Nasz attaché do spraw współpracy w Krakowie i uznany wikipedysta Alain Schneider doradzał nam na odległość. Dziękuję również tym, którzy w pierwszych tygodniach października zechcieli uczestniczyć w fazie testowania prototypu tego portalu.

Również inne instytucje przyłączyły się do nas, wymienię tu w szczególności Fundację Orange Polska, którą reprezentuje tu obecny Tomasz Nowakowski i która nam pomagała przez cały czas wdrażania tego projektu, oraz Stowarzyszenie Francja-Polska reprezentowane przez Adama Sankowskiego.

Jeszcze jeden, niezwykle cenny partner zechciał dołączyć do tego projektu, a mianowicie Ambasada Polski we Francji, chciałbym zatem szczególnie podziękować memu koledze i przyjacielowi Tomaszowi Orłowskiemu za to wsparcie.

Zanim powierzę ekipie Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich rolę przewodnika po tym portalu, chciałbym przypomnieć zamysł, jakim się kierowaliśmy. Chcielibyśmy zachęcić każdego zainteresowanego do wzbogacania tego wirtualnego muzeum, dodając nowe artykuły czy gotowe dokumenty pod dowolną postacią: teksty, zdjęcia, nagrania audio lub wideo. Jest to portal zarówno dla doświadczonych wikipedystów, jak i nowych adeptów Wikipedii, którzy zasiądą przed klawiaturą i zaczną tworzyć albo uzupełniać strony dotyczące wszelkich aspektów naszych wspólnych dziejów, do najnowszych włącznie.

Dlatego też, jak to zapowiadałem na początku, chciałbym zwrócić się teraz do Państwa o pomoc, gdyż są Państwo przedstawicielami środowisk opiniotwórczych. Zauważyli Państwo, że na ekranie powitalnym portalu jest baner z mostem, a właściwie z dwoma mostami, o bardzo współczesnej konstrukcji, oświetlonymi z wielu stron, łączącymi się jeden z drugim. Nie muszę komentować tej symboliki. My, Polacy i Francuzi, lubimy ze sobą rozmawiać, wiemy, że czasem się różnimy, ale jesteśmy sobie jakże bliscy, w każdym razie znamy się i rozumiemy się. Możemy też wspaniale się uzupełniać, budując taką encyklopedię relacji wzajemnych – a więc taki most, jeśli Państwo wolą – pomiędzy Francją a Polską. Mam więc nadzieję, że Państwo zechcą to rozgłaszać urbi et orbi w swoich środowiskach.

Dziękuję za uwagę i oddaję teraz głos tym, którzy zaprezentują nasz portal.

opublikowano 29/10/2013

Haut de page