Przemówienie z okazji Nowego Roku dla dziennikarzy (22 01 2019) [fr]

Herr Botschafter, lieber Rolf,

Szanowne Panie i Panowie Redaktorzy,

Szanowni Państwo,

Cieszę się, że mogę dzisiaj gościć Państwa w Rezydencji Ambasady Francji. Wraz z Ambasadorem Niemiec moim przyjacielem Rolfem i naszym personelem chcemy złożyć Państwu życzenia noworoczne. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się ponownie, tym razem w Ambasadzie Niemiec.

Nowy rok rozpoczyna się dla nas wszystkich w atmosferze szoku i smutku z powodu zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Obaj byliśmy w Gdańsku w zeszłą sobotę.

Für uns, Deutsche und Franzosen, ist dieser 22. Januar für unsere Beziehung und die Geschichte Europas von großer Bedeutung. Der Elysee Vertrag war am 22. Januar 1963 unterschrieben worden. 56 Jahre später, heute unterzeichnen Staatspräsident Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel den Aachener Vertrag, Es wird. die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen zu aktualisieren und zu vertiefen, mit der Absicht Europa zu stärken.

Celem Traktatu Elizejskiego było pojednanie Francji i Niemiec; natomiast celem traktatu w Akwizgranie jest sprzyjanie konwergencji pomiędzy naszymi krajami. Podpisanie tego traktatu nastąpiło w niełatwym kontekście: chodzi o napięcia na poziomie międzynarodowym, o brexit, o powrót retoryki nacjonalistycznej i populistycznej w Europie. Ten traktat nie jest więc jedynie symbolicznym podkreśleniem przyjaźni pomiędzy naszymi krajami: jest natomiast znakiem, że tandem francusko-niemiecki działa prężnie, bazując na wspólnych dziejach i na naszym zaangażowaniu na rzecz Europy.

W wymiarze zasad, Francja i Niemcy przypominają w tym traktacie przywiązanie do prymatu prawa i do multilateralizmu, potwierdzając wspólną odpowiedzialność w budowaniu Europy suwerennej, zjednoczonej i demokratycznej.

Prócz tych zasad, traktat kładzie też podwaliny pod konkretne projekty współpracy, na rzecz większej konwergencji oraz zbliżenia obywateli obu krajów. Żeby sprawy były jasne: nie chodzi tu o rzekomy program, który nasze państwa miałyby narzucić całej Europie. Chodzi jedynie o stworzenie podstawy dla pogłębienia dwustronnej współpracy mając na względzie integrację europejską, zachowując przy tym otwarte nastawienie wobec wszystkich naszych partnerów.

Oto przesłanie, które chcieliśmy przekazać polskiemu rządowi. Podjęliśmy więc inicjatywę, by przedstawić ten nowy francusko-niemiecki traktat niejako przedpremierowo panu ministrowi Jackowi Czaputowiczowi, który nas przyjął w zeszły piątek.

Zajmijmy się teraz rozpoczętym niedawno rokiem 2019. Będzie to rok naznaczony wyborami demokratycznymi, najpierw w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego a potem z odnowieniem składu instytucji wspólnotowych.

Rok 2019 nie powinien jednak być rokiem bezczynności, wyczekiwania na wynik procedur demokratycznych. Świat nie będzie czekał na Europejczyków tylko dlatego, że głosują, a kryzysy nie zrobią sobie z tego tytułu przerwy. Trzeba będzie nadal pracować nad wszystkimi głównymi tematami, wśród których wymienię wyzwania związane ze zmianami klimatu, Europę Obrony, transformacja cyfrowa.

Te wybory mają zasadnicze znaczenie, jeśli chodzi o przyszłość naszej Unii. W kontekście politycznym związanym z kwestionowaniem czy podważaniem konstrukcji europejskiej w naszych krajach, powinniśmy proponować rozwiązania i pokazywać, że zapanowanie teraz nad naszym przeznaczeniem w tym wirze, jaki powstaje wskutek globalizacji i który rodzi strach wśród wielu naszych współobywateli, wymaga Europy suwerennej, która zapewnia bezpieczeństwo i dobrobyt.

We Francji bieżący rok również będzie naznaczony polityką. Nie będzie to u nas rok wyborczy, francuska konstytucja stwarza stabilne i solidne ramy dla prezydentury Emmanuela Macrona. Mamy za to ruch „żółtych kamizelek”, który powstał jako wyraz sprzeciwu dla wzrostu cen paliw, a następnie protesty objęły inne kwestie, jak siła nabywcza wynagrodzeń, sprawiedliwość społeczna i podatkowa, udział w demokratycznym życiu. Prezydent Francji wraz z rządem zareagował zarówno przyjmując pewne rozwiązania w konkretnych sprawach, jak i przez zorganizowanie ogólnokrajowej debaty. Sposób podejścia francuskich władz do rozwiązania kryzysowej sytuacji świadczy o witalności naszej demokracji, o chęci wsłuchiwania się w głos obywateli i o zaufaniu dla instytucji życia publicznego, przy jednoczesnym zapewnianiu republikańskiego ładu.

Nie będę ukrywał smutku i irytacji wobec faktu, że niektórzy w Polsce wręcz cieszą się z protestów we Francji. Popełniają błąd. Powinni bowiem uwzględnić dwie dane, które w moim pojęciu mają zasadnicze znaczenie. Przede wszystkim nasze losy w Unii Europejskiej są ze sobą ściśle powiązane. Nikt nie skorzysta na kłopotach drugiego kraju członkowskiego. Jestem głęboko przekonany, że nasze trzy kraje, bez względu na ich wielkość, nie będą mogły być silne w osłabionej i podzielonej Europie. Poza tym większość spośród tych ruchów, które sprzeciwiają się obecnej polityce prezydenta Francji, a zwłaszcza ich radykalne skrzydła tak po prawej, jak i po lewej stronie, zajmują stanowiska sprzeczne z interesami Polski w najbardziej wrażliwych kwestiach, czy to dotyczących Unii Europejskiej, czy NATO, czy relacji z Rosją.

Wreszcie nie zapominam, że Polacy będą głosować w 2019 roku. Każde wybory mają oddźwięk w pozostałych krajach Unii, tym bardziej gdy chodzi o wybory w tak dużym kraju europejskim, jak Polska.

Rok 2019 będzie także okazją do świętowania stulecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Francja a Polską, co stanowi kolejną zachętę do dobrej współpracy. W efekcie będziemy wszyscy, zarówno dyplomaci, jak i dziennikarze, mieli sporo pracy, by zrozumieć, działać, wyjaśniać, debatować w tym nowym roku. Będą Państwo mieli do odegrania rolę nieodzowną w jak najlepszym przebiegu tej debaty, aby obywatele mogli dać wyraz świadomemu osądowi. U nas także pojawiają się „fake news”. By to zjawisko nazwać po naszemu, wymyśliliśmy neologizm „infox” na bazie słów „information” i „intoxication”, co w tym kontekście oznacza zatruwanie kłamstwem.

Na pewno nie zabraknie okazji, by się ponownie spotkać w tym roku, z czego bardzo się cieszę.

Teraz składam Państwu najlepsze życzenia szczęścia i pomyślności.

Szczęśliwego Nowego Roku ! Ein gutes neues Jahr ! Bonne année!

opublikowano 23/01/2019

Haut de page