Przemówienie wygłoszone podczas otwarcia pierwszego seminarium IHEDN-BBN (Warszawa, 26 września 2012 r.)

Przemówienie wygłoszone podczas otwarcia pierwszego seminarium
IHEDN (francuska wyższa szkoła obronności)-BBN (Biuro Bezpieczeństwa narodowego)
Warszawa, 26 września 2012

Szanowny Panie Ministrze,
Szanowny Panie Ambasadorze,
Drodzy przyjaciele IHEDN i BBN,
Szanowni Panowie,

Fakt, że otwieram to pierwsze seminarium organizowane w Warszawie z udziałem IHEDN i BBN, stanowi dla mnie powód nie tylko radości, ale i dumy. Seminarium to stanowi zaczątek nowej jakości w dialogu strategicznym między naszymi krajami, posiada zatem pewien szczególny charakter. Przy czym ma ono miejsce w czasie, kiedy otwieramy nowy rozdział w stosunkach dwustronnych.

Pozwolą Państwo, że podkreślę przede wszystkim to, iż na przestrzeni naszej długiej wspólnej historii, Francja i Polska nigdy nie walczyły przeciwko sobie na żadnym polu bitwy. Wprost przeciwnie, Francja dwukrotnie przyczyniła się bezpośrednio do odrodzenia Polski, w epoce napoleońskiej, kiedy powstało Wielkie Księstwo Warszawskie i podczas pierwszej wojny światowej, kiedy Polska odzyskała wolność i niepodległość. Trzykrotnie Francja tworzyła, szkoliła i wyposażała Wojsko Polskie : wspomnę przede wszystkim o polskich regimentach Wielkiej Armii Napoleona, następnie o sześciu dywizjach piechoty Armii Generała Hallera, a wreszcie o dywizjach polskich, z których powstaną polskie siły zbrojne na Zachodzie w czasie Drugiej Wojny Światowej.

A jednak te braterskie stosunki między naszymi krajami i armiami nie doprowadziły do rozwoju ożywionego dialogu strategicznego. Dzisiejsze seminarium stanowi zatem kamień węgielny naszego wspólnego wkładu na rzecz bezpieczeństwa naszego kontynentu.

Ten rozpoczynający się dialog strategiczny jest także szczególny z tego względu, że następuje nie tylko w odpowiednim momencie, ale i na odpowiednim szczeblu, z udziałem przedstawicieli ważnych ministerstw odpowiedzialnych za kwestie bezpieczeństwa i obronności, ministerstw obrony i spraw zagranicznych obu krajów, a więc z uwzględnieniem podejścia prawdziwie międzyresortowego, reprezentowanego przez BBN oraz IHEDN.

Szczególny jest również format tego seminarium. Nie chodzi o to, by cierpliwie wysłuchać podwójnego monologu, w którym każdy ograniczyłby się jedynie do zaprezentowania własnego stanowiska, lecz o to, by rzeczywiście zrozumieć się wzajemnie i postarać o zbliżenie naszych obopólnych koncepcji w zakresie bezpieczeństwa i obrony. A jeśli nawet – rzecz zupełnie naturalna – nie podzielamy jednakowo wszystkich poglądów na wszelkie tematy, to najważniejsze jest to, że przede wszystkim wysłuchamy tych poglądów aby lepiej zrozumieć się wzajemnie i zidentyfikować możliwe obszary zbliżania stanowisk.

Na zakończenie pragnąłbym przypomnieć krótko tę wielką nowość, jaką było wpisanie do francuskiej Białej Księgi z 2008 roku nowej funkcji strategicznej : « wiedza i antycypacja ». Aż do roku 2008, Francja miała tylko trzy główne funkcje strategiczne : odstraszanie, ochrona i przerzut sił. Utworzenie funkcji « wiedza i antycypacja » stanowi prawdziwy postęp w uwzględnieniu przez Francję problemów bezpieczeństwa i obronności.

Sprawując funkcje ambasadora, przez całe lata kariery zawodowej miałem okazję przekonać się, jak ważna jest ta funkcja « wiedza i antycypacja » dla zapobiegania kryzysom, interweniowania ze świadomością rzeczy, ograniczania przemocy lub po prostu ewakuacji francuskich obywateli i cudzoziemców z kraju ogarniętego kryzysem.

Ta nowa funkcja strategiczna pozwala Francji pozostać wierną maksymie francuskiego filozofa Auguste’a Comte : « Wiedzieć, by przewidywać po to, aby móc ».

Podczas tego szczególnego seminarium, będą Państwo mieli zatem prawdopodobnie możliwość naszkicowania razem wspólnej wizji strategii obu naszych krajów. Doświadczenie płynące z redakcji obu naszych Białych Ksiąg winno mianowicie umożliwić naszym krajom wyposażenie się w środki adekwatne do ewolucji zmieniającego się nieustannie świata.

Te Białe Księgi winny również przyczynić się do wzmocnienia naszych zdolności militarnych i przemysłowych oraz do budowania wspólnie Europy Uzbrojenia, dysponującej dużym potencjałem w dziedzinie badań i rozwoju.

Pozostaje mi jeszcze życzyć Państwu owocnej wymiany poglądów. Świadom trudności, jakie nierozerwalnie wiążą się ze strategicznym prognozowaniem, chciałbym przypomnieć tę myśl Antoine’a de Saint-Exupéry :
« Co się tyczy przyszłości, to nie chodzi o to, by ją przewidzieć, lecz by ją umożliwić ».

Dernière modification : 26/09/2012

Haut de page