Przemówienie pana Ambasadora Francji z okazji przekazania przez CEA kodów komputerowych polskim instytucjom (21 maja 2012 r.)

Szanowna Pani Profesor,
Szanowny Panie Rektorze,
Szanowny Panie administratorze generalny,
Szanowni Państwo Profesorowie,
Szanowni Państwo,

Chciałbym przede wszystkim powiedzieć jak bardzo się cieszę z przybycia dzisiejszego wieczoru tak licznie zgromadzonych osobistości z okazji przekazania Polsce kodów komputerowych francuskiego Komisariatu do spraw Energii Atomowej i Alternatywnych Źródeł Energii (CEA).

Pragnę podziękować w szczególności Zastępcy Dyrektora do spraw Naukowych Narodowego Centrum Badań Jądrowych Pani Profesor Ewie Rondio oraz Prorektorowi do spraw Nauki Politechniki Warszawskiej Panu Profesorowi Tadeuszowi Kulikowi.
Od czasu, kiedy w 2009 roku Polska postanowiła uruchomić cywilny program energetyki jądrowej, Francja zaoferowała swoją wiedzę fachową i swą dyspozycyjność, tak by wspierać Polskę we wdrażaniu tego projektu.

Współpraca ta rozwija się i umacnia, wspomnę jedynie o ostatnich wydarzeniach : podpisanie w grudniu 2011 roku porozumienia o współpracy pomiędzy CEA a NCBJ, a od lutego tego roku w murach tej ambasady odbyły się trzy seminaria, dotyczące tak istotnych tematów, jak bezpieczeństwo, informowanie społeczeństwa i zarządzanie odpadami.

Cieszy mnie szczególnie, że mogę gościć dzisiejszego wieczoru czynnych uczestników francusko-polskiej współpracy naukowej. A zwłaszcza z tego powodu, że uczestniczę w konkretyzacji przekazania przez CEA kodów komputerowych Narodowemu Centrum Badań Jądrowych oraz Politechnice Warszawskiej, które to ośrodki stanowią filary polskiego programu jądrowego.

Chciałbym teraz oddać głos przedstawicielowi CEA, Panu Hervé Bernard, który przybył do Polski by podpisać ze swymi polskimi odpowiednikami umowę licencyjną na korzystanie z 7 kodów komputerowych oraz by świętować z nami żywotność francusko-polskich porozumień o współpracy naukowej.

opublikowano 23/05/2012

Haut de page