Przemówienie do francuskich żołnierzy Jean-Yves’a Le Driana

Przemówienie do francuskich żołnierzy
Polska, 7 maja 2015 r.
Pan Jean-Yves Le Drian
Minister Obrony Francji

(Jedynie wersja wygłoszona jest obowiązująca)Panie Ministrze,
Panie Ambasadorze,
Panie Generale,
Panie i Panowie Oficerowie, Podoficerowie i Żołnierze,


Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę być dzisiaj z Wami.
Wasza obecność w tym miejscu, w przeddzień 8 maja i 70. rocznicy zakończenia drugiej wojny światowej, jeszcze raz potwierdza braterską przyjaźń łączącą nasze kraje, Polskę i Francję.

Ta przyjaźń wyrasta ze wspólnej historii, historii naznaczonej tragedią całego kontynentu, który uwikłał się w jedną z najgorszych wojen, jakie znała ludzkość. Ale Europa wyszła z tej wojny bardziej zjednoczona i silna. To dlatego w czasie, kiedy Europa zmaga się z jednym z największych kryzysów w swych dziejach, ważne jest, by nasze kraje potwierdziły wolę wspólnego działania na rzecz pokoju.
Francja rozumie i podziela niepokój polskiego partnera i sojusznika. Sytuacja na Ukrainie wymaga potwierdzenia naszej solidarności i zobowiązań, z których zamierzamy się w pełni wywiązać.

Czynimy to w dwojaki sposób. Z jednej strony Francja prowadzi długoplanowe działania dyplomatyczne mające na celu pełne wdrożenie porozumienie z Mińska. Pierwszym krokiem jest monitorowanie zawieszenia broni i wycofania ciężkiego sprzętu. A z drugiej – pragnę przypomnieć, że byliśmy jednym z pierwszych krajów, które podjęły działania reasekuracyjne na rzecz naszych sojuszników, począwszy od Polski.
Rozmieszczenie waszego oddziału w Polsce wpisuje się w pewną ciągłość działań : dla przypomnienia francuski pododdział lotniczy stacjonujący w Malborku wypełniał przez wiele miesięcy wraz z polskimi myśliwcami trudną misję zabezpieczania przestrzeni powietrznej, prowadzono również nadzór polskiego i rumuńskiego nieba przy pomocy samolotów AWACS. Wspomnę w tym miejscu również o regularnej obecności francuskiej marynarki wojennej, zarówno na Morzu Czarnym, jak i podczas ćwiczeń prowadzonych przez Sojusz Atlantycki.

Potwierdzam zatem dzisiaj, że jest to kolejne działanie świadczące o pełnym zaangażowaniu Francji u boku Polski. Podobnie, jak to było w przypadku samolotów myśliwskich Rafale, Francja wyraża dziś swą solidarność rozmieszczając w Polsce jedną z najbardziej widocznych, symbolicznych i emblematycznych jednostek wojskowych.

Chodzi o to, aby francuscy żołnierze obsługujący czołgi Leclerc, opancerzone bojowe wozy piechoty VBCI i opancerzone pojazdy rozpoznawcze VAB pokazali pełne możliwości sił pancernych, zarówno opancerzenia, szybkości jak i możliwości strzeleckich. Niezależnie od tego, czy jesteście kirasjerami, szaserami, saperami, łącznościowcami, czy członkami obsługi technicznej, postępujecie zgodnie z waszą dewizą „Drwić z niebezpieczeństwa” - i tego wymaga się od was również w tym miejscu.
Jestem tutaj także, by potwierdzić naszą wolę wpisania tej inicjatywy w ramy długotrwałego partnerstwa z Polską. Działania reasekuracyjne potwierdzają naszą zdolność do działań interwencyjnych, pomimo naszych nadzwyczaj intensywnych działań operacyjnych, w których bierze udział prawie 9000 francuskich żołnierzy zagranicą i 7000 w kraju.

Nasze partnerstwo jeszcze bardziej się pogłębi dzięki ostatnim decyzjom polskiego rządu. Powiążą one ściślej Polskę z europejskim przemysłem obronnym. Te więzi opierają się na wspólnej wizji zagrożeń ciążących nad naszym zbiorowym bezpieczeństwem, jak i na wspólnej determinacji naszych krajów doprowadzenia do tego, by to nasze wspólne stanowisko zyskało uznanie międzynarodowych gremiów, zarówno Unii Europejskiej, jak również Sojuszu Atlantyckiego.

Tak więc na waszych oczach i z waszym udziałem zapisuje się ważna karta w historii francusko-polskiej przyjaźni. Oczekuję, że w pełni zaangażujecie się w te działania, służąc współpracy tak istotnej dla naszych krajów. Przestrzegajcie zasad braterstwa broni i jednocześnie bądźcie ambasadorami francuskich wojsk lądowych, pokazując wasze możliwości.

Brawa dla was wszystkich. Jestem dumny z waszego zaangażowania i jestem całkowicie pewien, że wypełnicie powierzoną wam misję.

opublikowano 08/05/2015

Haut de page