Przemówienie Zastępcy Administratora Generalnego CEA pana Hervé Bernarda, z okazji przekazaniu kodów komputerowych do NCBJ (21 maja 2012 r.)

Bardzo się cieszę, że mogę dziś wrócić do Warszawy by zainaugurować kolejny rozdział naszej współpracy. Zgromadziliśmy się tu bowiem żeby podpisać umowę, która umożliwi NCBJ [Narodowemu Centrum Badań Jądrowych] i Politechnice Warszawskiej korzystanie z narzędzi symulacji stworzonych przez CEA [francuski Komisariat ds. Energii Atomowej i Alternatywnych Źródeł Energii].

Pracownicy dydaktyczni i naukowi NCBJ oraz Politechniki Warszawskiej wzięli już udział w szkoleniu w zakresie korzystania z tych narzędzi. Dalsze wsparcie w kolejnych miesiącach sprawi, że nowi użytkownicy będą mogli w pełniejszy sposób objąć całą fizykę, jaką te narzędzia zawierają.
Te kody komputerowe zawierają mianowicie wiedzę gromadzoną przez lata dzięki wytężonej pracy polegającej na modelowaniu i opisywaniu zjawisk, w oparciu o analityczne i globalne badania doświadczalne.
Wykorzystywanie – przez wykwalifikowane osoby – tych narzędzi symulacji jest tak czy inaczej niezbędne w podejściu do kwestii bezpieczeństwa, wobec których niewątpliwie stają władze odpowiadające za zabezpieczenie na etapie uruchomienie samej instalacji, jak i potem – podczas jej eksploatacji.
Bezpieczeństwo stanowi najważniejszy z priorytetów, powinno być obiektem stałej troski, a polega ono docelowo na istnieniu w danym kraju wiedzy fachowej, która umożliwia jak najszybszą reakcję w każdych okolicznościach.
Sądzimy, że symulacja procesów zachodzących w reaktorach jądrowych jest narzędziem odpowiednim dla zdobycia tej wiedzy fachowej, proponuję więc Państwu podjęcie wspólnej pracy nad tymi zagadnieniami, tak by energetyce jądrowej zapewniać zawsze coraz wyższy poziom bezpieczeństwa.

Mamy nadzieję, że ta współpraca umożliwi również Państwu przyczynić się kiedyś do rozwoju tych narzędzi symulacji, tak by stawały się jeszcze skuteczniejsze i by rozszerzać ich zakres stosowania.
Modelowanie reaktorów jądrowych podlega mianowicie ciągłej ewolucji i korzysta z osiągnięć uzyskiwanych w takich dziedzinach, jak fizyka, chemia czy matematyka. Celem jest aby jeszcze bardziej przybliżyć się do tego, co nazywa się „eksperymentem numerycznym”; na tym etapie symulacja będzie mogła zastąpić tak kosztowne, a zarazem nadal niezbędne doświadczenia fizykalne.
Jesteśmy przekonani, że ten cel można będzie osiągnąć łącząc wysiłki europejskich zespołów badawczych.
CEA angażuje się znacząco w projekt platformy symulacji numerycznej reaktorów europejskich: przedsięwzięcie to określa się skrótem NURISP [NUclear Reactor Integrated Simulation Project]. Zapraszamy więc Państwa do włączenia się w europejski wysiłek na rzecz powodzenia tego wspólnego przedsięwzięcia.

Na zakończenie ponawiam życzenia, by udało się podjąć owocną i długofalową współpracę z korzyścią dla wszystkich, oczywiście dzięki stosowaniu symulacji, ale także niezależnie od niej.

opublikowano 23/05/2012

Haut de page