Przemówienie Pana Hervé Bernard z okazji duwletniej współpracy między francuskim Komisariatem ds. energii jądrowej (CEA) i partnerami polskimi (Warszawa, 24 listopada 2011 r.)

Przemówienie Pana Hervé Bernard z okazji podsumowania duwletniej współpracy pomiędzy francuskim Komisariatem ds. energii jądrowej i energii alternatywnych (CEA) a 6 polskimi instytutami badawczymi oraz Polską Akademią Nauk.

Warszawa, 24 listopada 2011 r.

Szanowni Państwo,

W ubiegłym roku, o tej samej porze i w tymże miejscu, dokonywaliśmy razem podsumowania owocnej współpracy pomiędzy francuskim Komisariatem ds. Energii Atomowej (CEA) a 6 polskimi instytutami badawczymi oraz Polską Akademią Nauk. Od tamtej pory, w tej współpracy dokonano dalszego postępu, powstało Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), ale dla nas wszystkich, najważniejszym wydarzeniem roku 2011 było tsunami, które uderzyło w Japonię 11 marca. Francuska wspólnota w dziedzinie jądrowej uruchomiła pomoc i nadal wspiera władze japońskie aby jak najlepiej zaradzić skutkom tego kataklizmu. Na przykład przez uruchomienie, 4 miesiące po tym zdarzeniu, procedury oczyszczania na ponad 100 000 m3 skażonej wody z użyciem technologii, która została wypracowana wspólnie przez francuskie podmioty AREVA, CEA i VEOLIA.

Ta awaria przyniosła następujące pouczające wnioski :

- Przede wszystkim, bezpieczeństwo jądrowe jest i powinno pozostać absolutnym priorytetem. Jest sprawą dotyczącą wszystkich i to przez cały czas trwania instalacji, czy to na etapie projektu, budowy czy eksploatacji.
- Wiąże się to również ze skutecznym i wypróbowanym łańcuchem decyzyjnym z udziałem operatora instalacji jądrowych oraz władz na poziomie regionalnym jak i rządowym.
- Wreszcie, konieczne jest poszanowanie zasad przejrzystości informacji, aby wszyscy uczestnicy mogli się zmobilizować et wnosić właściwe i skoordynowane wsparcie.

W ciągu wielu lat Francja zgromadziła pewne doświadczenie w tej dziedzinie, w szczególności w oparciu o stałe zabieganie o skuteczność i koordynowanie działań 3 największych podmiotów w dziedzinie jądrowej we Francji: EDF, AREVA oraz CEA.

Pomimo awarii w Fukushimie, zasadnicze atuty energetyki jądrowej pozostają aktualne: konkurencyjność w aspekcie handlowym (we Francji prąd jest o 30% tańszy od średniej ceny europejskiej), bezpieczeństwo dostaw oraz brak gazów cieplarnianych.

Cieszę się z faktu, że Polska podziela wraz z Francją pogląd na taki MIX energetyczny, w którym energetyka jądrowa ma swoje miejsce oraz że nadal aktywnie przygotowuje uruchomienie programu jądrowego, w szczególności poprzez przyjęcie odpowiednich ram prawnych i poprzez utworzenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ).

Równolegle z tym, zainicjowana równe 2 lata temu współpraca pomiędzy francuskim CEA a polskimi podmiotami w zakresie kształcenia i badań naukowych, poprzez przyjęcie umowy ramowej z Polską Akademią Nauk oraz podpisanie listu intencyjnego z 6 instytutami działających w dziedzinie jądrowej, umacnia się i świadczy o rozwijającej się dynamice.
Aby podać kilka przykładów, wspomnę:
- nawiązanej współpracy partnerskiej pomiędzy centrum informacji społecznej w Świerku a ośrodkiem Visiatome we Francji, a także o udziale tegoż Visiatome w Pikniku Naukowym w maju tego roku,
- wzmocnieniu współpracy pomiędzy reaktorami badawczymi « Maria » w Świerku i « Jules Horowitz » we Francji, co otwiera perspektywę umocnienia synergii pomiędzy tymi dwoma ośrodkami,
- wspólnym udziale w europejskiej platformie technologicznej SNETP, której konferencja ogólna odbędzie się w przyszłym tygodniu tutaj, w Warszawie,
- wspólnym udziale Francji i Polski w projekcie badawczym ALLEGRO dotyczącym tzw. prędkiego reaktora jądrowego chłodzonego gazem,
- zapoczątkowaniu wielu przypadków współpracy w dziedzinie robotyki,
- szkoleniu polskich wykładowców akademickich, które odbyło się w 3 etapach, ostatni z tych etapów trwa jeszcze dzisiaj w Saclay we Francji.

Nadal jeśli chodzi o szkolenia, muszę jeszcze podkreślić wysiłki, które w tym roku były stale podejmowane w dziedzinie narzędzi symulacji, a w szczególności poprzez zorganizowanie staży ukierunkowanych na wykorzystywanie narzędzi symulacji opracowanych w CEA. Osoby, które uczestniczyły z tym szkoleniu w tym roku będą teraz mogły stosować odpowiednie kody obliczeniowe w swych badaniach w Krakowie w ramach AGH oraz w Warszawie na Politechnice, a także w Narodowym Centrum Badań Jądrowych.

Kody obliczeniowe stanowią niezbędne nośniki wiedzy, są one wręcz samą wiedzą; pozwolą nam one współpracować jeszcze bardziej efektywnie w najbliższych latach. Z tego powodu jest mi szczególnie miło poinformować Państwa, że przekazanie tych naszych kodów stało się teraz możliwe.

Na zakończenie powiem jak bardzo się cieszę z możliwości świętowania tej drugiej rocznicy nawiązania współpracy, której dalsze umacnianie zapowiada owocną przyszłość.

Hervé Bernard, Warszawa, 24 listopada 2011 r.

opublikowano 17/03/2014

Haut de page