Przemówienie Ambasadora z okazji inauguracji Polskich Spotkań Lotniczych EADS (2 grudnia) [fr]

Szanowny Panie Marco Miklis wiceprezesie grupy EADS,
Szanowni Państwo reprezentujący Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
Szanowni Panowie generałowie i oficerowie repezentujący Departament Polityki Zbrojeniowej, Inspektorat Uzbrojenia i Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych,
Szanowni koledzy Ambasadorowie Niemiec i Hiszpanii, drodzy Rudiger i Agustin,
Szanowni Państwo,

Bardzo się cieszę, że mogę wraz z Państwem dokonać inauguracji serii ważnych spotkań, które odbywać się będą w Warszawie i Łodzi, a polegać będą na prezentowaniu grupy EADS w Polsce.

Sama nazwa EADS z całą pewnością nie jest Państwu obca, kojarzy się natychmiast z wieloma perełkami europejskiego przemysłu i techniki, jakimi są Airbus i Ariane, oczywiście, ale także Eurocopter czy Cassidian. Od czasu powstania w dwutysięcznym roku, grupa ta ugruntowała swą pozycję światowego lidera w sektorze lotnictwa, przestrzeni kosmicznej i obronności, oraz stała się niezaprzeczalnym symbolem sukcesu europejskiego przemysłu. EADS to rzeczywiście firma o wymiarze europejskim, która symbolizuje wolę naszych krajów dzielenia się tym, co mamy najlepszego, aby uczynić z Europy pierwszoplanowego gracza w tej dziedzinie. Obecność obok mnie Kolegów, Ambasadorów Niemiec i Hiszpanii, w pełni to potwierdza.

Cieszy mnie fakt, że EADS jest już w Polsce silnie zakorzeniona, gdzie rozwija działalność w ramach zakładów lotniczych „PZL Warszawa-Okęcie”. Niedawno zwiedzałem te zakłady i mogę z przekonaniem stwierdzić, że są prawdziwym przykładem sukcesu produkując między innymi części do samolotów Airbus A-320 i A-330 według najwyższych standardów i zgodnie z obowiązującymi procesami przemysłowymi. Sądzę, że to właśnie w partnerstwie z tym światowym liderem, jakim jest grupa EADS, polski przemysł może upatrywać największych szans na włączenie się w jakże intensywne światowe współzawodnictwo. Projekt wypracowany przez Eurocopter i Turbomeca, z udziałem zakładów lotniczych w Łodzi i Dęblinie w produkcji helikopterów EC725 stanowi przykład takiego partnerstwa.

Jest to jednak dopiero pierwszy etap. Jak Państwu wiadomo, a najbliższe dni dadzą sposobność do bardziej szczegółowego omówienia tego pomysłu, oferta współpracy pomiędzy EADS a Polską jest bardzo ambitna. Obejmuje ona priorytetowe obszary wysiłku modernizacyjnego polskich sił zbrojnych: mowa jest o samolotach transportowych, o obronie przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, o helikopterach wielozadaniowych, o technologii kosmicznej. Pierwszoplanowym celem tej oferty jest chęć stworzenia prawdziwej relacji partnerskiej, w pełni zrównoważonej, w której Polska nie byłaby traktowana jako zwykły rynek zbytu ani jako offsetowy podwykonawca, a raczej jako istotne ogniwo w łańcuchu produkcji europejskiej. Korzystałaby z transferu doświadczeń i technologii, biorąc czynny udział – dzięki wiedzy i umiejętnościom polskich inżynierów i techników – w rozwijaniu nowych generacji sprzętu.

To wyjątkowe w swoim rodzaju podejście, które jedynie EADS może zaoferować, polega na uwzględnieniu poszczególnych udziałów nie jako odrębnych, wydzielonych segmentów, lecz jako elementów tworzących strukturę globalnego partnerstwa, które umożliwiłoby Polsce dołączenie do zamkniętego klubu głównych graczy europejskiego przemysłu obrony. Jest to projekt strategiczny, który może nadać decydujący impuls dla powstania Europy obrony, przemysłu zbrojeniowego i nowoczesnych technologii, przyciągając tym samym Polskę do głównego rdzenia tego przedsięwzięcia.
Pan Jean-Pierre Talamoni, wiceprezes ds. międzynarodowych w EADS, był w Warszawie w czerwcu tego roku, by zaprezentować ogólny zarys tego projektu, wzbudzając duże zainteresowanie polskich rozmówców. Cieszę się, że rozpoczynająca się dzisiaj seria spotkań pozwoli dogłębniej omówić poszczególne aspekty tej inicjatywy.

Te sprzyjające okoliczności pojawiają się w dogodnym czasie. Jak Państwu wiadomo, Unia Europejska wyznaczyła sobie na ten miesiąc ważne wydarzenie: chodzi o Radę Europejską w dniach 19 i 20 grudnia, której znacząca część poświęcona będzie pogłębieniu europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony. Skuteczna obrona europejska nie jest możliwa bez stałych wysiłków na rzecz rozwijania synergii pomiędzy przemysłami naszych krajów. W tym przedsięwzięciu Polska jest dla nas cennym partnerem. Oczywiście dba ona o zachowanie własnej bazy przemysłowej – któż z nas nie dbałby o to ? Sądzę jednak, że postępuje stopniowe uświadamianie sobie faktu, iż najlepszym sposobem osiągnięcia tego celu jest skoncentrowanie się na europejskim wymiarze obrony, co stanowi warunek uzyskania dostatecznej masy krytycznej umożliwiającej osiągnięcie rzeczywistej autonomii strategicznej. Ten cel powinien nam wszystkim przyświecać, i mam nadzieję, że kontakty, jakie uda się nawiązać podczas tych spotkań do tego się przyczynią.
Dziękuję za uwagę.

opublikowano 02/12/2013

Haut de page