Wręczenie Orderu Legii Honorowej Jerzemu Wróblewskiemu i Karolowi Musiołowi (17 października 2012) [fr]

Uroczystość wręczenia odznaczeń
Kawalera Orderu Legii Honorowej
panu Jerzemu Wróblewskiemu,
byłemu dyrektorowi Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau
i profesorowi Karolowi Musiołowi,
byłemu rektorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego

(Kraków, 17 października 2012)

Szanowny Panie Rektorze,
Szanowny Panie Dyrektorze,
Szanowni Państwo, Drodzy przyjaciele,

To dla mnie zaszczyt i ogromna przyjemność, że mogę dzisiaj wręczyć, tutaj w Krakowie, odznaczenia Orderu Legii Honorowej dwóm wybitnym osobistościom, których kariera jest blisko związana z Małopolską.

Jak Państwu wiadomo, oddaliśmy dzisiaj hołd Wielkiej Armii Napoleońskiej, inaugurując na Zamku Królewskim na Wawelu, w obecności byłego prezydenta Republiki Francuskiej pana Valéry’ego Giscard’a d’Estaing, wystawę „Napoleon, Wielka Armia i Polacy”. Okoliczności są zatem wyjątkowo sprzyjające, by wręczyć order Legii Honorowej, ustanowiony w 1802 roku przez samego Napoleona Bonaparte. Od tego czasu, Francja przyznaje to odznaczenie osobom szczególnie zasłużonym dla Francji oraz za propagowanie wartości na straży których stoi.

Pozwólcie Państwo, że zanim wręczę odznaczenia kawalera Orderu Legii Honorowej panu Jerzemu Wróblewskiemu i panu Karolowi Musiołowi, przedstawię w kilku słowach - zgodnie z tradycją – zasługi, za które Francja przyznała im to odznaczenie.

***

Szanowny Panie Dyrektorze, drogi Jerzy Wróblewski,

Urodzony w Radomiu, rozpoczyna Pan studia na prestiżowym Uniwersytecie Jagiellońskim gdzie uzyskuje Pan dyplom z zakresu filozofii i historii.

W 1956 roku podejmuje Pan pracę w Domu Kultury w Oświęcimiu, a w roku 1960 zostaje Pan jego dyrektorem.
W 1987 roku, zostaje Pan zastępcą dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, którym pokieruje Pan od 1990 do 2006 roku.

Pełniąc funkcję dyrektora tego miejsca tak symbolicznego w europejskiej historii, stara się Pan zachować pamięć o tych, którzy zginęli w nocy i mgle Zagłady i przekazać prawdę o potwornościach wojny młodym pokoleniom urodzonym po drugiej wojnie światowej.

Stojąc przez te wszystkie lata na straży autentyczności świadectwa jakie niesie muzeum Auschwitz-Birkenau udało się Panu docierać do coraz większej rzeszy zwiedzających z całego świata.

Z okazji sześćdziesięciolecia wyzwolenia obozów w 2005 roku, gdy francuski pawilon został uroczyście otwarty przez Prezydenta Republiki Francuskiej, służył Pan, zawsze dyspozycyjny, swoją wiedzą historyczną, troszczył się o dokumenty, przyczyniając się do sukcesu francuskiej wystawy.

Jako człowiek doskonale posługujący się językiem francuskim, miał Pan zawsze na sercu serdeczne przyjęcie zwiedzających z Francji dbając o to, by liczne publikacje poświęcone historii obozu wydawane pod Pańskim patronatem ukazywały się w kilku językach, a w szczególności po francusku.

Panie Dyrektorze, drogi Jerzy Wróblewski, za te lata pracy w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w wiernej służbie pamięci, w tym szczególnym miejscu, gdzie żaden Europejczyk nie może pozostać obojętny, Francja przyznała Panu Order Kawalera Legii Honorowej.

Jerzy Wróblewski, au nom du président de la République, je vous fais chevalier de la Légion d’Honneur.

***

Panie Rektorze,

Urodzony w Bytomiu, ukończył Pan studia i prowadził swoją działalność naukową na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W tysiąc 1968 roku otrzymał Pan dyplom tej prestiżowej uczelni z fizyki i dołączył do zespołu zakładu optyki atomowej Instytutu Fizyki jako asystent a potem adiunkt.

W 1975 roku obronił Pan pracę doktorską w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaś w roku 1987 został Pan doktorem habilitowanym a dziesięć lat później otrzymał Pan tytuł profesora nauk fizycznych.

Jedyną niewiernością wobec swojej Alma Mater na jaką sobie Pan pozwolił były kontakty utrzymywane z zagranicznymi uniwersytetami, przede wszystkim z Uniwersytetem w Orleanie, z którym rozpoczął Pan współpracę od 1977 roku zanim został Pan wykładowcą stowarzyszonym, następnie profesorem stowarzyszonym. W 2002 roku otrzymał Pan tytuł doktora honoris causa tej uczelni.

Jest Pan światowej renomy ekspertem w dziedzinie spektroskopii atomowej i plazmowej, diagnostyki spektroskopowej i laseru plazmowego, zdecydował Pan również oddać swoje zdolności administratora na służbę Uniwersytetu Jagiellońskiego przechodząc wszystkie szczeble cursus honorum : piastował Pan funkcje dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Stosowanej, prorektora do spraw rozwoju a następnie - od 2005 do 2012 roku - rektora tej najstarszej polskiej uczelni.

Równolegle angażuje się Pan w promocję współpracy europejskiej w dziedzinie badań naukowych: od 2008 roku jest Pan członkiem Komitetu Europejskiej Przestrzeni Badawczej, który podlega Komisji Europejskiej a od 2010 roku Komitetu doradczego organizacji Atomium Culture, powstałej z inicjatywy byłego prezydenta Republiki Francuskiej, pana Valéry’ego Giscard’a d’Estaing, której celem jest budowa w Europie społeczeństwa opartego na wiedzy.

Władający biegle językiem francuskim, frankofil, członek Francusko-polskiego Komitetu do Badań nad Plazmą, pełniąc różnorodne funkcje, wyjątkową wagę przywiązuje Pan do współpracy z Francją.
I tak wykorzystując współpracę Małopolski z francuskim regionem Centre, rozwija Pan program podwójnych dyplomów masters z Uniwersytetem w Orleanie, oraz trójstronną umowę między obydwoma uniwersytetami i francuskim CNRS’em, wspiera Pan rozwój Szkoły Prawa Francuskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Panie Rektorze, drogi Karolu Musiole, Francja i Polska od dawna utrzymują bogate i owocne stosunki w dziedzinie nauki, których Maria Skłodowska-Curie jest najznakomitszym przykładem. Ale ta więź jest ciągle tak żywa, tak głęboka, tak owocna dzięki ludziom takim jak Pan, wkładającym w tę współpracę serce i talent. I właśnie dlatego Francja postanowiła nagrodzić Pana za zasługi mianując Kawalerem Orderu Legii Honorowej.

Karolu Musioł, au nom du président de la République, je vous fais chevalier de la Légion d’Honneur.

opublikowano 25/10/2012

Haut de page