Przemówienie Ambasadora w Gimnazjum nr 83 w Warszawie [fr]

Szanowny Panie Burmistrzu,

Szanowna Pani Dyrektor,

Szanowni Państwo Profesorowie,

Szanowni Rodzice,

Drodzy uczniowie,

Pan Abdou Diouf, sekretarz generalny Międzynarodowej Organizacji Frankofonii, zwykł mówić, że „język francuski jest szansą”.

Język francuski jest rzeczywiście szansą, ponieważ daje dostęp do kultur i do ekspresji artystycznej o nieskończonej różnorodności, i - o czym często się zapomina – do regionu świata znajdującego się poza Europą, rozpościerającego się od Ameryki Północnej aż po Maghreb i Afrykę Subsaharyjską, który cechuje się szybkim rozwojem gospodarczym.

Jeżeli jest miejsce w Warszawie, w którym frankofonia jest szczególnie żywa, to jest nim gimnazjum nr 83 [osiemdziesiąt trzy], proponujące co roku wysokiej jakości frankofońskie nauczanie dwujęzyczne 200 [dwustu] uczniom Bemowa. Najlepszym na to dowodem są doskonałe wyniki 42 [czterdziestu dwóch] uczniów, którzy przystąpili do egzaminu DELF w ostatnim semestrze.

W gimnazjum nr 83 [osiemdziesiąt trzy] zespół pedagogiczny prowadzi intensywną naukę języka francuskiego, naucza również w języku francuskim historii, biologii i matematyki. Poza tym proponuje swym uczniom szeroki dostęp do francuskiej kultury i sztuki.

Uczeń tego gimnazjum może w okresie nauki w tej placówce wyjechać dwukrotnie do Francji, zwiedzić Paryż i Lazurowe Wybrzeże; zapoznać się ze współczesnym kinem francuskim i odkryć frankofońską nową scenę muzyczną. Podczas przygotowań do egzaminu DELF może zaznajomić się z tematami, jakie zajmują współczesne społeczeństwo francuskie. Być może też zrealizuje film, który osobiście przedstawi na festiwalu francuskich filmów krótkometrażowych w Zielonej Górze; może też postanowi wykonać francuską piosenkę podczas organizowanego przez Panią Dyrektor Festiwalu Frankofonii, wspieranego przez Instytut Francuski, władze Bemowa i centrum kulturalnym Artbem.

Pragnę dziś wyrazić uznanie zespołowi pedagogicznemu, jego wspaniałej codziennej pracy, jak również dynamizmowi Pani Dyrektor, zawsze gotowej do podejmowania ambitnych inicjatyw - na przykład organizowania egzaminów DELF w swym gimnazjum lub wymiany szkolnej na odległość, tak zwanego eTwinning, we współpracy z co najmniej sześcioma innymi placówkami szkolnymi we Francji, Czechach, Irlandii, Turcji, Hiszpanii i Bułgarii.

Wszystko to jest oczywiście możliwe dzięki wieloletniemu wsparciu ze strony władz oświatowych i politycznych Bemowa. Serdecznie Panu dziękuję, Panie Burmistrzu, za tę pomoc.

Z wielką radością wręczam 42 [czterdziestu dwom] uczniom gimnazjum nr 83 [osiemdziesiąt trzy] zaświadczenia o zdaniu egzaminu DELF na poziomie A2 i już dziś pragnę życzyć szczęścia dziesiątce ich kolegów, którzy przystąpią do egzaminu B1 w czerwcu. Opuszczą oni gimnazjum z międzynarodowym dyplomem językowym, który jest pierwszym etapem do najlepszych studiów, zarówno w Polsce jak i we Francji.

opublikowano 21/03/2014

Haut de page