Przemówienie Ambasadora - koktajl z okazji przyjazdu do Warszawy Pana Hervé Bernarda

Przemówienie Pana Ambasadora
podczas koktajlu wydanego w Rezydencji Ambasady
z okazji przyjazdu do Warszawy Pana Hervé Bernarda,
Wicedyrektora Generalnego francuskiego Komisariatu do spraw Energii Atomowej i Alternatywnych Źródeł Energii (CEA)
dnia 3 grudnia 2012 r

Pani Minister,
Panie Dyrektorze Generalny,
Panowie Senatorowie, Panowie Posłowie,
Panie i Panowie Profesorowie,
Szanowni Państwo,

Na wstępie pragnę podkreślić, jak bardzo się cieszę, że mogę dziś gościć grono osobistości, które zechciały przybyć tutaj z okazji przyjazdu do Polski Pana Hervé Bernarda, Wicedyrektora Generalnego francuskiego Komisariatu do spraw Energii Atomowej i Alternatywnych Źródeł Energii, w skrócie CEA. Chciałbym szczególnie podziękować Pani Minister Hannie Trojanowskiej za przyjęcie zaproszenia, ale jeszcze do nas nie dojechała, a także Senatorom i Posłom należącym do Polsko-Francuskiej Grupy Parlamentarnej.

Trzy lata temu zostały podpisane porozumienia o współpracy pomiędzy CEA a polskimi placówkami naukowo-badawczymi. Gdy w 2009 roku Polska postanowiła uruchomić cywilny program energetyki jądrowej, Francja zaoferowała swoją wiedzę fachową i dała wyraz gotowości wspierania Polski w realizowaniu tego projektu. Cieszę się, że w ciągu tych trzech lat współpraca ta rozwijała się i umacniała. Wspomnę tu jedynie ostatnie wydarzenia: podpisanie w grudniu 2011 roku porozumienia o współpracy pomiędzy CEA a polskim NCBJ, czyli Narodowym Centrum Badań Jądrowych, przekazanie sześciu licencji na kody przeliczeniowe, a dziś wieczorem mamy przyjemność uczestniczyć w podpisaniu licencji na przekazanie przez CEA kodu Cathare Politechnice Warszawskiej.

Ponadto w lipcu 2012 roku została także podpisana umowy o współpracy pomiędzy urzędami do spraw bezpieczeństwa obu krajów, a mianowicie między francuskim Urzędem do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego (ASN) a polską Państwową Agencją Atomistyki (PAA). Dodam jeszcze, że na przestrzeni 2012 roku w murach tej Ambasady odbyły się trzy seminaria, dotyczące tak istotnych tematów, jak bezpieczeństwo, informowanie społeczeństwa i zarządzanie odpadami. Kolejne takie seminarium odbędzie się już za niecałe dwa tygodnie.

Jak Państwu wiadomo, naszym ambitnym zamiarem jest towarzyszyć Polsce na kolejnych etapach jej drogi ku rozwojowi energetyki jądrowej. Temat ten został poruszony przez Prezydenta Republiki Francuskiej podczas jego niedawnej rozmowy z Panem Premierem Donaldem Tuskiem 16 listopada. Polski Premier potwierdził, że decyzja Polski o wejściu na tę drogę jest ostateczna, po czym szczególnie pochlebnie odniósł się do fachowości francuskich firm, podkreślając jednak, że ostatecznie wybór zależeć będzie od polskich firm zobowiązanych do wdrożenia projektu energetyki jądrowej, w poszanowaniu zasad uczciwej konkurencji i przejrzystości. Ze swej strony Prezydent Hollande zapewnił i przypomniał, że energetyka jądrowa pozostanie filarem francuskiej produkcji elektryczności nawet przy decyzji o zmniejszeniu do 2025 roku jej udziału do 50% w ogólnej ilości produkowanego prądu, przy wsparciu wysoko wykwalifikowanych firm oraz dzięki technologii o wysokim poziomie bezpieczeństwa, jaką stanowią reaktory trzeciej generacji typu EPR.

Cieszy mnie szczególnie, że mogę gościć dzisiejszego wieczoru uczestników francusko-polskiej współpracy naukowej. Przykłady tej współpracy, które wcześniej wymieniałem (porozumienia, kody przeliczeniowe, partnerstwo naukowe…) wskazują, że po etapie planowania i deklaracji intencji przystąpiliśmy obecnie do ich realizowania. Niechaj nadal przynosi owoce ten wspólny dorobek w dziedzinie naukowej, a nawet w dziedzinie atomowej, który uosabia postać Marii Skłodowskiej-Curie. Rok temu obchodziliśmy zakończenie roku, który był jej poświęcony, tak bogatego w rozmaite przykłady wymiany i pouczającej współpracy.

Życzę Państwu, drodzy Przyjaciele, byśmy mogli razem podążać drogą, którą ona nam wyznaczyła.

Chciałbym teraz oddać głos przedstawicielowi francuskiego Komisariatu do spraw Energii Atomowej i Alternatywnych Źródeł Energii (CEA) Panu Hervé Bernardowi, który przybył do Polski spotkać się z polskimi kolegami po fachu i świętować z nami żywotność porozumień francusko-polskich./.

opublikowano 04/12/2012

Haut de page