Przemówienia na spotkaniu z przedstawicielami środowiska francuskiego i polskiego biznesu, którzy byli sponsorami obchodów święta 14 lipca

Tłumaczenie przemówienia Ambasadora Francji na spotkaniu z przedstawicielami środowiska francuskiego i polskiego biznesu, którzy byli sponsorami obchodów święta 14 lipca
w dniu 16 września 2013 r.

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele,

Witam wszystkich Państwa w Rezydencji Ambasady Francji w tym kolejnym, wrześniowym okresie powrotu do pracy po letnim wypoczynku. To dla mnie drugie już takie powakacyjne rozpoczęcie roku pracy od czasu, kiedy objąłem tę placówkę w maju 2012 roku. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo spędzili udane lato.

Pragnąłem zaprosić Państwa na to towarzyskie spotkanie by podziękować za to, że przyczynili się Państwo do tak udanego przebiegu obchodów naszego Święta Narodowego. Dzięki Państwa zaangażowaniu, wsparciu i hojności a także dzięki umiejętności i pełnej oddania pracy szefa kuchni Ambasady, Philippe’a Le Felica i jego ekipy, którym również przy tej okazji dziękuję, ponad 1100 gości mogło po raz kolejny cieszyć się gościnnością i wielorakimi smakami Francji. Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce odegrała ze swej strony kluczową rolę w powodzeniu tego przedsięwzięcia, mam tu na myśli nie tylko samo przyjęcie w Rezydencji, ale też Dzień Francuski na Saskiej Kępie oraz wieczorny bal na zakończenie tego święta. Chciałbym z tego tytułu serdecznie podziękować Panu Prezesowi Maciejowi Wituckiemu, Pani Dyrektor Generalnej Monice Constant oraz całemu zespołowi tej Izby.

Na rozpoczęcie tego nowego roku pracy, który zapowiada się bogaty w projekty i wyzwania, pozwolą Państwo, że podzielę się kilkoma nowymi i ambitnymi kierunkami, jakie nam wskazało francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich podczas tradycyjnej konferencji ambasadorów w Paryżu, pod koniec sierpnia. Obecność w trakcie obrad pana Radosława Sikorskiego i jego rozmowa z panem Laurent Fabius pozwoliły wyróżnić Polskę w kontekście tej corocznej konferencji, co napełniło mnie szczególną satysfakcją.

W przemówieniu 14 lipca, w Państwa obecności, wychwalałem doskonałą jakość stosunków francusko-polskich, przejawiającą się w coraz ściślejszych kontaktach. W najbliższy czwartek nastąpi wizyta w Warszawie, po raz trzeci od roku, naszego Ministra Handlu Zagranicznego, Pani Nicole Bricq; wiem, że wielu z Państwa zostanie włączonych w przebieg tej wizyty. Będzie to okazja do podsumowania obecnego stanu naszej działalności gospodarczej w Polsce, naszych inwestycji i naszej wymiany handlowej - a wiem, że wszyscy Państwo działają na rzecz tych dziedzin. Ponadto warto pokazać, że wszyscy tu zgromadzeni tworzymy "drużynę Francji", prawdziwie zespoloną i wzajemnie się uzupełniającą. Potwierdza się to zarówno w związku ze specyficznymi tematami, tam, gdzie występują trudności, wobec których wsparcie instytucjonalne może okazać się przydatne, jak i w refleksji nad tym, co nas czeka, nad wyzwaniami i kontraktami przyszłości.

Przy tej okazji chciałbym wyrazić szczególne uznanie dla inicjatywy Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce, do której Ambasada z chęcią się przyłączy, a polegającej na zorganizowaniu w listopadzie tego roku "Spotkań w Warszawie", a więc dyskusyjnego forum na temat przyszłości, który, trochę na wzór znanych we Francji "rozmów w Royaumont", przyczyniłby się w szczególności do dalszego zacieśniania więzi francusko-polskich. Nieco później włączymy się bez reszty w wydarzenie, jakie ma zamiar zorganizować na początku lutego przyszłego roku w Krakowie Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na temat innowacyjności i ponownego uprzemysłowienia; odbędzie się ono w formacie Weimarskim, z naszymi niemieckimi partnerami i przy znaczącym udziale organizacji pracodawców trzech naszych krajów: Lewiatana, BDI oraz MEDEF.

Również w ramach dyplomacji gospodarczej, jakiej oczekuje nasz minister, należy jeszcze silniej włączyć się promocję naszego przemysłu kulturalnego i twórczego. Obrona różnorodności kulturalnej powinna zajmować właściwe jej miejsce, nie tylko w imię zasady poszanowania tożsamości narodów, ale także potencjału gospodarczego, jakie przedstawia twórczość w każdym swym wymiarze, na przykład przemysł kinematograficzny, wydawnictw książkowych czy muzycznych, aż po nowe technologie cyfrowe.

W Polsce zadanie to powierzone zostało strukturze, którą znają Państwo dobrze, na którą składają się Instytut Francuski w Polsce, ze swymi siedzibami w Warszawie i Krakowie, sieć ośrodków Alliance Française, pod kierunkiem Delegatury Generalnej, prowadzonej od 1 września 2013 r. przez Marca Boudin, dyrektora ośrodka Alliance Française w Łodzi, z którą to siecią wielu z Państwa już teraz współpracuje. Struktura ta wspiera nie tylko język francuski i frankofonię, ale i rozwój współpracy dwustronnej mającej znaczenie dla przyszłych dziedzin gospodarki, jak na przykład nauczanie akademickie, działalność naukowa i techniczna. Dlatego też korzystam z tego spotkania w przyjaznej atmosferze, żeby wyrazić życzenie, by współpraca partnerska, jaką oferują Instytut Francuski w Polsce oraz sieć ośrodków Alliance Française, jeszcze bardziej się rozwijała w najbliższych latach, unaoczniając w Polsce ten wysoki poziom francuski, jaki Państwo reprezentują w dziedzinie gospodarki, kultury i technologii.

Jeszcze jeden temat znajduje się w centrum naszych zainteresowań: chodzi o francuskie kształcenie za granicą, które winno odpowiadać potrzebom Francuzów przebywających poza krajem ojczystym oraz obcokrajowców, którzy chcieliby, by ich dzieci kształciły się zgodnie z francuskimi programami nauczania, realizowanymi w języku francuskim. Jak Państwu wiadomo, Liceum René Goscinny w Warszawie odgrywa z tego względu kluczową rolę. Współdziałam zresztą z zarządem Stowarzyszenia prowadzącego tego Liceum, by zapewnić tej naszej placówce trwałe miejsce w krajobrazie edukacyjnym Warszawy. Jest to dla nas kwestia absolutnie priorytetowa.

Proszę wierzyć, że wraz z moimi współpracownikami rozpoczynam ten kolejny rok pracy z pełną determinacją, tym bardziej, że wyzwania, przed którymi stoi Francja, nie są łatwe. Poszczególne działy Ambasady Francji dalej służyć będą francuskiej obecności w Polsce, ja zaś będę nadal śledził z uwagą Państwa zamysły i projekty, i będę je wspierał.

Zanim wzniesiemy toast za powodzenie Państwa planów i kolejnych form współpracy, chciałbym jeszcze powitać nowo przybyłych, jakimi są Chloé Marchand z Air France, Bruno Duthoit z TPSA-Orange, Gérard Bourland z firmy Dalkia oraz inni, których tu nie wymieniłem. Witam ich wszystkich bardzo serdecznie.

opublikowano 16/09/2013

Haut de page