Program wzmacniania nauczania języka francuskiego jako ojczystego [fr]

Program wzmacniania nauczania języka francuskiego jako ojczystego: subwencje dla stowarzyszeń FLAM

Zaproszenie do składania wniosków na rok 2019

1. Roczna subwencja na działalność stowarzyszenia FLAM

Pomoc finansowa przeznaczona dla stowarzyszeń w pierwszym rzędzie na uruchomienie projektu.

PNG

Kryteria dostępności są opisane na stronie http://www.associations-flam.fr/

Wnioski należy składać przez platformę http://demande.associations-flam.fr. Instrukcję można pobrać ze strony powitalnej platformy.

2. Spotkania regionalne

Subwencja przeznaczona na dofinansowanie staży regionalnych odbywanych w ramach stowarzyszeń FLAM z różnych krajów. Stowarzyszenia FLAM, które po 5 latach nie kwalifikują się do otrzymania rocznej subwencji, mogą się starać o subwencję na organizację staży regionalnych. Wniosek można pobrać ze strony http://associations-flam.fr

3. Zaproszenie do konkursu projektów stowarzyszeń FLAM

Agencja ds. Nauczania Francuskiego za Granicą (AEFE) w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Europejskich i Zagranicznych (MEAE) ogłaszają konkurs projektów adresowany do stowarzyszeń FLAM, który ma na celu wspierane działań innowacyjnych, mobilizujących i strukturyzujących międzynarodową sieć stowarzyszeń FLAM.

Termin składania wniosków: termin przekazania wniosku do placówki dyplomatycznej (Fabienne RICORDEL, Attachée ds. współpracy edukacyjnej, fabienne.ricordel@diplomatie.gouv.fr) upływa 26 kwietnia 2019 roku.

opublikowano 14/06/2019

Haut de page