Prof. Alain Besançon, doktorem honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego [fr]

5 listopada 2014 r. Ambasador Francji Pierre Buhler uczestniczył na Uniwersytecie Warszawskim w uroczystości wręczenia doktoratu honoris causa wybitnemu francuskiemu intelektualiście, profesorowi Alainowi Besançonowi.

JPEG - 67 kb
Uroczystość wręczenia doktoratu honoris causa prof. Alainowi Besançonowi
foto: Uniwersytet Warszawski

Według słów profesora Janusza Adamowskiego, dziekana Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, ten zaszczytny tytuł został przyznany francuskiemu historykowi w uznaniu faktu, że „jest to postać wyjątkowa, której zarówno wybitny dorobek naukowy, jak i ogromny wkład w popularyzację wiedzy o Rosji i Związku Radzieckim, są nieocenione”.

Natomiast dyrektor Studium Europy Wschodniej UW profesor Jan Malicki, który wygłosił laudację, stwierdził, że Uniwersytet Warszawski „nagradzając najwyższą godnością prof. Alaina Besançona, nagradza nie tylko człowieka, który z wielką serdecznością myślał i myśli o Polsce, lecz także wielkiego uczonego, jednego z największych żyjących sowietologów”.

Jako historyk specjalizujący się w tematyce rosyjskiej i Związku Radzieckiego, profesor Alain Besançon jest także publicystą, prezentującym wnikliwe analizy systemów totalitarnych. Jest członkiem Institut de France oraz Kawalerem Legii Honorowej. Jest dyrektorem do spraw naukowych paryskiej wyższej szkoły nauk społecznych (EHESS). Za niezawodne wspieranie Polski od wielu lat, został już wcześniej wyróżniony Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Tegoż dnia wieczorem, Ambasador wydał w swej rezydencji przyjęcie na cześć tego wielkiego uczonego, z udziałem licznych polskich intelektualistów, wykładowców uniwersyteckich, polityków i dziennikarzy.

opublikowano 06/02/2015

Haut de page