Prezydencja austriacka w Radzie UE: 1 lipca – 31 grudnia 2018

Priorytety prezydencji austriackiej określa jej motto „Europa, która chroni”.

Program prezydencji kładzie nacisk na kwestie azylowe i migracyjne, ochronę granic zewnętrznych, zwalczanie radykalizacji, terroryzmu i przestępczości zorganizowanej, cyberbezpieczeństwo oraz ochronę wartości europejskich.

Od przystąpienia do UE w 1995 r. Austria już po raz trzeci sprawuje prezydencję w Radzie UE. Jej poprzednie kadencje wypadły w latach 1998 i 2006.

Źródło : strona Rady Europejskiej -> http://www.consilium.europa.eu/pl/council-eu/presidency-council-eu/

Strona prezydencji austriackiej : https://www.eu2018.at/

PNG

opublikowano 02/07/2018

Haut de page