Prezentacja symulatora bojowego okrętu podwodnego Scorpène w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni [fr]

Attachée do spraw uzbrojenia w Ambasadzie Francji, podpułkownik inżynier Cécile Delwarde, odwiedziła w dniach 26 i 27 lutego Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni.

Wzięła udział w dwudniowych pokazach praktycznych morskiego symulatora bojowego SUBTICS (SUBmarine Tactical Integrated Combat System). Celem było zapoznanie kadry Marynarki Wojennej i słuchaczy Akademii z tym systemem najnowszej generacji, o bardzo zaawansowanej technologii, w który mogłyby w przyszłości zostać wyposażone łodzie podwodne polskiej marynarki wojennej.

JPEG - 145.6 kb
Schemat zadaniowy typowego systemu walki SUBTICS na okręcie podwodnym Scorpène – fot. DCNS

SUBTICS jest systemem w pełni zintegrowanym, o najwyższych parametrach ; może być stosowany zarówno w strefie przybrzeżnej jak i na pełnym morzu; wspiera taktyczny proces decyzyjny.
Stosując SUBTICS, zespół dowodzenia może zbierać dane, zwalczać przemyt i prowadzić operacje bojowe przeciwko jednostkom nawodnym, okrętom podwodnym czy instalacjom naziemnym. System ten wspiera operatora podczas procesu wykrywania i identyfikacji celów, przy analizowaniu sytuacji taktycznej oraz w nadzorowaniu uzbrojenia pokładowego.

JPEG - 145.6 kb
Schemat zadaniowy typowego systemu walki SUBTICS na okręcie podwodnym Scorpène – fot. DCNS

Symulator SUBTICS jest wytwarzany przez firmę UDS International (Underwater Defence System). Jest w pełni zintegrowany z ofertą okrętu podwodnego Scorpène, który francuska grupa DCNS oferuje w ramach przetargów na modernizację uzbrojenia polskich sił zbrojnych.

opublikowano 28/05/2015

Haut de page