Poszerzona współpraca między Thales Polska a Akademią Sztuki Wojennej [fr]

13 czerwca 2019 r. Akademia Sztuki Wojennej i Thales Polska podpisały umowę o współpracy.

JPEG - 217.5 kb
Paweł Piotrowski, dyrektor Thales Polska ; płk. prof. Bogdan Grenda, dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej

Akademia Sztuki Wojennej jest wiodącą polską uczelnia wyższą kształcącą na I i/lub II poziomie studiów na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, administracja, bezpieczeństwo informacyjne, bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja, logistyka, zarządzanie i dowodzenie, lotnictwo, obronność. Studia są kierowane zarówno dla żołnierzy zawodowych, jak i do cywilów oraz funkcjonariuszy służb mundurowych.

JPEG

Dzięki poszerzonej współpracy z firmą Thales Polska, Akademia Sztuki Wojennej wzbogaci się m.in. o cykl specjalistycznych wykładów i konferencji w obszarze „Defence and Security”. Wykłady będą przeznaczone dla studentów Akademii i prowadzone przez specjalnych gości z Thales, którzy będą dzielić się doświadczeniem i najnowocześniejszymi rozwiązaniami wykorzystywanymi na polu walki. Rok akademicki 2019/2020 rozpocznie się m.in. wykładem pt. „Cyberbezpieczeństwo na współczesnym teatrze wojny”. Zostanie on wygłoszony przez dr. Andrzeja Bartosiewicz z firmy Thales Polska.

Thales Polska przykłada dużą wagę do współpracy naukowej i badawczo-rozwojowej z uniwersytetami i wyższymi uczelniami. Firma uczestniczy w kilku programach partnerskich z uczelniami w Polsce, w tym największym z nich – Akademickiej Sieci Thales Polska z udziałem m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Gdańskiej oraz AGH.

opublikowano 27/06/2019

Haut de page