Posiedzenie prezydiów parlamentów państw Trójkąta Weimarskiego (Kraków, 5 lipca) [fr]

Tegoroczne posiedzenie prezydiów parlamentów państw Trójkąta Weimarskiego odbyło się w piątek 5 lipca w Krakowie. Na zaproszenie pani Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz do stolicy Małopolski przyjechali przewodniczący francuskiego Zgromadzenia Narodowego Claude Bartolone oraz Przewodniczący niemieckiego Bundestagu Norbert Lammert. Ambasador Francji w Polsce Pierre Buhler pojechał do Krakowa, by tam - wspólnie z Konsulem Generalnym Francji w Krakowie Alexisem Chahtahtinskym - powitać przybyłego z Francji Przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego i także wziąć udział w obradach.

Podczas spotkań przedstawicieli trzech parlamentów omówiono kwestie przyszłości Unii Europejskiej, sprawy obrony i bezpieczeństwa Europy, europejskiej polityki sąsiedztwa, a także reform, które należy podjąć w dziedzinie gospodarczej i walutowej. Poruszono też sprawę działań prowadzonych przez Stany Zjednoczone w Europie w ramach programu PRISM.

Przedstawiciele prezydiów parlamentów Polski, Francji i Niemiec podkreślili wagę projektów inicjowanych w formacie weimarskim, i wyrazili życzenie, by współpraca pomiędzy trzema krajami w zakresie głównych zagadnień gospodarczych stanowiła siłę napędową i mogła być przykładem do naśladowania dla całej Unii Europejskiej. Pan Claude Bartolone poinformował, że następne posiedzenie prezydiów parlamentów państw Trójkąta Weimarskiego odbędzie się w Paryżu w roku 2016, a jego tematem wiodącym będą kwestie energetyczne.

opublikowano 08/07/2013

Haut de page