Polsko-francuska konferencja o ochronie bioróżnorodności

Komunikat prasowy

Polsko-francuska konferencja o ochronie bioróżnorodności

Projekt SURF, w ramach którego od ponad dwóch lat pracowało 14 partnerów z 10 krajów europejskich, dobiega aktualnie do fazy końcowej. Projekt pozwolił na stworzenie bazy wzorcowych praktyk w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i wypracowanie rekomendacji mających na celu pomoc europejskim regionom w lepszym wykorzystaniu funduszy dostępnych na ten cel, a w szczególności Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

W celu rozpowszechnienia wyników (podzielenia się rezultatami pracy) z polskimi samorządami i jednostkami posiadającymi kompetencje z zakresu ochrony środowiska, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Rada Generalna Departamentu Côtes d’Armor, regiony partnerskie współpracujące ze sobą od 20 lat zorganizowały w Warszawie konferencje pod patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej i Ambasady Francji w Polsce.

JPEG

Pierwsza część konferencji poświęcona była prezentacji osiągnięć i rekomendacji partnerów projektu SURF mających na celu poprawne skuteczności przyszłych programów europejskich i krajowych ochrony bioróżnorodności. W drugiej części konferencji instytucje krajowe i europejskie przypomniały ogólne ramy możliwości finansowania projektów mających na celu zachowanie różnorodności biologicznej i ochronę przyrody oraz przedstawiły przygotowywania nowej perspektywy finansowej 2014-2020 dla funduszy strukturalnych UE. Spotkanie miało także za zadanie zachęcić uczestników od samorządów i organizacji pozarządowych aktywnych w tej dziedzinie do poznania się, aby w przyszłości pracować nad wspólnymi inicjatywami.

JPEG

PDF - 104.5 kb
Program konferencji
(PDF - 104.5 kb)

JPEG

opublikowano 04/04/2013

Haut de page