« Polska dokonała słusznego wyboru », dodatek Rzeczpospolitej o energii z 10 marca 2009 r.

« Polska dokonała słusznego wyboru »

François Barry Delongchamps, ambasador Francji w Polsce [1]

Polski Rząd podjął 13 stycznia 2009 roku istotną dla Polski decyzję : o włączeniu energetyki jądrowej do krajowego wachlarza źródeł energii.
Francja może i chce być pierwszoplanowym partnerem Polski we wdrażaniu programu energetyki jądrowej. Już 40 lat temu Francja podjęła decyzję o wyborze tego źródła energii w celu zwiększenia niezależności energetycznej i każdego dnia cieszy się z tego wyboru. Francuski system energetyki jądrowej dostarczył w 2007 roku 77% energii elektrycznej w moim kraju, a jeśli doda się do tego prąd z elektrowni wodnych i innych źródeł energii odnawialnej (12,3%) okazuje się, że Francja jest krajem, w którym poziom emisji CO2 jest jednym z najniższych wśród krajów OECD.

Polska dokonuje dziś wyboru w oparciu o te same pobudki, w świecie, w którym kwestia energii staje się – jak nigdy dotąd – kluczowa, uzależniona od bieżących wydarzeń politycznych i od zmian klimatu. Francja jest zwolennikiem takiej europejskiej polityki energetycznej, która stanowiłaby odpowiedź na te wyzwania. Uwzględniając tę perspektywę, energetyka jądrowa jest w pełni uzasadniona. Przy stałych i przewidywalnych kosztach, cena samego paliwa ma jedynie niewielki wpływ na koszt kilowatogodziny, a jego dostawy są zapewnione.

Oczywiście, niezależność i bezpieczeństwo energetyczne mają swoje wymagania. Niezbędne nakłady początkowe są znaczące. Trzeba sprostać zrozumiałym niepokojom społeczeństwa. Energetyka jądrowa jest takim wyborem, który wymaga przyjęcia odpowiedzialności za: zarządzanie na miarę tego wyzwania, uwzględnianie całego okresu eksploatacji urządzeń, szkolenie personelu i wdrażanie zasad bezpieczeństwa, planowanie obejmujące całość procesu aż po etap rozbiórki urządzeń i zagospodarowania odpadów.

Zgodnie z porozumieniem z 28 maja 2008 roku o strategicznym partnerstwie pomiędzy Francją i Polską, Francja jest gotowa podzielić się z Polską wiedzą fachową w dziedzinie energetyki jądrowej, począwszy od rozpoczynającej się właśnie fazy przygotowawczej: wdrażania zasad instytucjonalnych, kształcenia niezbędnej kadry zarządzającej oraz specjalistycznego personelu, tworzenia odpowiedniej infrastruktury naukowo-badawczej, w szczególności w odniesieniu do reaktorów jądrowych kolejnych generacji. Francja uważa, że Polska dokonała wyboru o najwyższym znaczeniu.

[1Artykuł opublikowany w dodatku „Infrastruktura: Środowisko-Energetyka Jądrowa” do „Rzeczpospolitej” z 10 marca 2009 r.

opublikowano 28/01/2011

Haut de page