Podsumowanie wymiany szkolnej w formacie weimarskim [fr]

Licealiści z Polski, Francji i Niemiec oraz ich nauczyciele spotkali się w Ambasadzie Francji, gdzie, w obecności Pani Joanna Gospodarczyk, dyrektorki Biura ds. edukacji miasta Warszawy oraz wiceburmistrzów Śródmieścia i Żoliborza podsumowali trójnarodowy projekt, który ma zwiększyć zaangażowanie młodzieży w życie społeczne na poziomie europejskim, krajowym i na poziomie struktur szkolnych.

PowerPoint - 304 kb
Prezentacja uczniów
(PowerPoint - 304 kb)

W projekcie, zorganizowanym z inicjatywy kuratorium miasta Poitiers, i wspieranym przez Instytut Francuski w Polsce, uczestniczyli licealiści z Poitiers, z Teterow w Niemczech oraz uczniowie klas dwujęzycznych liceów w Łodzi, we Wrocławiu, w Toruniu, w Szczecinie i w Warszawie. Dzięki wymianie szkolnej uczniowie mogli zapoznać się z funkcjonowaniem systemów szkolnych, w tym samorządu uczniowskiego, w innych krajach.

Podczas wizyt we Francji (w marcu 2012 r.), w Niemczech (w styczniu 2013 r.) i w Polsce (23-28 września 2013 r.) licealiści spotkali się z przedstawicielami władz lokalnych i urzędnikami odpowiedzialnymi za edukację. Pozwoliło im to na doprecyzowanie projektu struktury przedstawicielskiej „trójnarodowej rady życia licealnego”, której zarys przedstawili w Ambasadzie wraz z listem do Komisji Europejskiej i spotem promującym zaangażowanie społeczne, nakręconym podczas pobytu w Warszawie.

Fabienne Drout-Lozinski, radca kulturalny Ambasady, była zachwycona jakością przestawionego projektu, podkreśliła długoterminowy wymiar pracy, której podjęli się młodzi Europejczycy i ich nauczyciele. Gorąco podziękowała ekipom pedagogicznym dwujęzycznych liceów warszawskich im. Narcyzy Żmichowskiej i im. Stefanii Sempołowskiej, które koordynowały polską część projektu. Pani Dyrektor Gospodarczyk uznała, że ten piękny projekt trójnarodowej rady ds. życia licealistów jest bardzo interesujący, i wyraziła nadzieję, że wkrótce zostanie on wprowadzony w życie.

Lycéens, engagez-vous ! - Be active !->http://www.dailymotion.com/video/x1592px_lyceens-engagez-vous-be-active_school] par francuski

opublikowano 01/10/2013

Haut de page