Podsumowanie Konferencji o Klimacie (COP19) w Warszawie [fr]

Podsumowanie Konferencji o Klimacie (COP19) w Warszawie

Komunikat Ministerstw Spraw Zagranicznych i Ekologii,
Zrównoważonego Rozwoju i Energii
Paryż, dnia 26 listopada 2013 r.

Minister Spraw Zagranicznych Laurent Fabius, Minister Ekologii, Zrównoważonego Rozwoju i Energii Philippe Martin oraz Minister do spraw Rozwoju Pascal Canfin przyjmują z zadowoleniem wnioski z Warszawskiej Konferencji o Klimacie, podczas którejFrancja została wyznaczona na przewodniczącą Konferencji Klimatycznej w 2015 roku.

Konferencja w Warszawie była niezbędnym etapem, który dzięki wytrwałości Unii Europejskiej, umożliwi osiągnięcie powszechnego porozumienia na temat klimatu w Paryżu w 2015 roku. Zanim odbędzie się Konferencja w Paryżu wszystkie kraje powinny przedstawić swój wkład w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych, tak aby można było oszacować ich poziom na pierwsze półrocze 2015 roku.

Konferencja, dzięki porozumieniu dot. finansowania walki ze zmianami klimatycznymi, umożliwiła postęp w zakresie wsparcia dla krajów najbardziej podatnych na skutki zmian klimatycznych. Ponadto osiągnięto porozumienie w sprawie rozwiązań instytucjonalnych dotyczących strat i szkód ponoszonych przez kraje rozwijające wskutek ocieplania się klimatu.

Rok 2014 winien być rokiem ambitnym, jeśli chodzi o skuteczną walkę z zaburzeniami klimatu, które już teraz pochłaniają zbyt wiele istnień ludzkich. Niezbędne jest, by poszczególne kraje podjęły zobowiązania w celu ograniczenia wzrostu temperatury tak, by pozostał on poniżej poziomu 2°C. Z przeprowadzonych na miejscu rozmów wiemy, że większość naszych partnerów gotowych jest podjąć takie zobowiązania. Francja jest zaangażowana i dołoży wszelkich starań, aby konferencja klimatyczna w Paryżu w 2015 roku okazała się sukcesem.

opublikowano 28/11/2013

Haut de page