Podpisanie umowy pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem „Europa Języków i Kultur”, Powiatem Pszczyńskim, Liceum nr 1 w Pszczynie i Instytutem Francuskim

Szanowny Panie Ministrze [M. Tomasz TOMCZYKIEWICZ],
Szanowny Panie Pośle [M. Sławomir KOWALSKI],
Magnificencjo [M. le professeur Wiesław BANYŚ],
Szanowny Panie Kuratorze [M. Stanisław FABER],
Szanowny Panie Starosto [M. Paweł SADZA],
Szanowny Panie Burmistrzu [M. Dariusz SKROBOL],
Szanowna Pani Burmistrz [Mme Janina ŻAGAN],
Szanowny Panie Wójcie [M. Marian PAWLAS],
Szanowne Panie, Panowie,

Z wielką przyjemnością uczestniczę w Pszczynie w nowym roku szkolnym, razem z Konsulem Generalnym w Krakowie i Radcą Kulturalnym – Dyrektorem Instytutu Francuskiego, w tym znamienitym zgromadzeniu osób przekonanych o wartości frankofonii.

Poprzez dzisiejszą uroczystość pragniemy dać wyraz naszemu poparciu dla trwałej i efektywnej współpracy między Powiatem Pszczyńskim, Liceum imienia Bolesława Chrobrego w Pszczynie, Stowarzyszeniem „Europa Języków i Kultur” i Instytutem Francuskim.

Współpraca ta pozwoliła na wprowadzenie w życie ważnych projektów, które przyczyniły się do osiągnięcia wysokiej jakości nauczania języka francuskiego na Śląsku, jak również do zagwarantowania na trwałe obecności frankofonów w tym regionie.

Jestem szczęśliwy, że mogę uczestniczyć dziś w podpisaniu umowy między przytoczonymi wcześniej partnerami.

opublikowano 23/09/2014

Haut de page