Podpisanie umowy francusko-polsko-ukraińskiej ws. współpracy zdecentralizowanej [fr]

6 lipca 2016 r. w Paryżu podpisana została umowa pomiędzy przedstawicielami Związku Miast Polskich (ZMP), Związku Miast Ukraińskich (AUC) oraz francuskiej sekcji Rady Gmin i Regionów Europy (AFCCRE), w obecności Bertranda Forta reprezentującego francuską delegaturę samorządów lokalnych na rzecz kontaktów zagranicznych (DAECT) przy francuskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Poprzez tę umowę poszczególne związki zobowiązują się do umacniania wzajemnej współpracy i sprzyjania partnerstwu w regionach pomiędzy samorządami lokalnymi tych trzech państw w celu wymiany know-how i dobrych praktyk.

JPEG

Podpisanie tej umowy jest wynikiem VII Forum działalności zagranicznej samorządów lokalnych, zorganizowanego przez Cités Unies France, przy wsparciu ze strony wspomnianej wcześniej delegatury DAECT. Forum to odbyło się w Paryżu w dniach 4 i 5 lipca br. i zgromadziło ponad 1700 radnych i działaczy samorządów terytorialnych Francji oraz około trzydziestu delegacji zagranicznych.

opublikowano 23/09/2016

Haut de page