Podpisanie traktatu w Akwizgranie [fr]

Prezydent Francji Emmanuel Macron oraz Kanclerz Federalna Niemiec Angela Merkel podpisali 22 stycznia 2019 roku w Akwizgranie nowy francusko-niemiecki traktat o współpracy i integracji.

Traktat z Akwizgranu oparty jest na Traktacie Elizejskim z 1963 roku, który znacząco przyczynił się do historycznego pojednania pomiędzy Francja a Niemcami. Celem obecnego traktatu jest pogłębienie konwergencji obu krajów i przygotowanie ich do wyzwań XXI wieku.

JPEG - 94.6 kb
Podpisanie Traktatu w Akwizgranie przez Emmanuela Macrona i Angelę Merkel 22 stycznia 2019 r.

Traktat z Akwizgranu zacieśnia skądinąd już silne więzi łączące Niemcy i Francję, w szczególności w dziedzinie polityki gospodarczej, polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, edukacji i kultury, badań naukowych i technologii, ochrony klimatu i środowiska, a także jeśli chodzi o współpracę pomiędzy regionami przygranicznymi oraz pomiędzy społeczeństwami. Oba kraje zamierzają w ten sposób pogłębić wspólne zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa i dobrobytu swych obywateli w Europie coraz bardziej suwerennej, zjednoczonej i demokratycznej.

PDF - 199.7 kb
Traktat z Akwizgranu (wersja francuska)
(PDF - 199.7 kb)

Stanowi to fundament dla dalszych postępów dwustronnej współpracy wpisującej się w perspektywę integracji europejskiej oraz w duchu otwartości na wszystkich pozostałych partnerów.

Ambasadorowie Francji i Niemiec, Pierre Lévy i Rolf Nikel, wyszli z inicjatywą zaprezentowania idei tego traktatu, niejako przedpremierowo, polskiemu ministrowi spraw zagranicznych p. Jackowi Czaputowiczowi, który 18 stycznia 2019 roku przyjął ich w MSZ.

JPEG - 30 kb
Ambasadorzy Francji i Niemiec przyjęci przez Ministra Spraw Zagranicznych RP 18 stycznia 2019 r.
JPEG - 230 kb
Pierre Lévy i Rolf Nikel przyjęci w MSZ przez Jacka Czaputowicza, 18 stycznia 2019 r.

opublikowano 01/02/2019

Haut de page