Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy UW, francuskim Narodowym Centrum Badań Naukowych oraz Ambasadą Francji w Polsce [fr]

W dniu 21 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział Frédéric Billet, ambasador Francji w Polsce, Alain Schuhl, dyrektor generalny do spraw nauki CNRS, Jean Chambaz, prezydent Sorbonne Université oraz Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego. W tym dniu podpisali list intencyjny, który – jako pierwszy etap współpracy w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych –pozwoli utworzyć wspólną międzynarodową jednostkę naukową, powstałą na bazie obecnego Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich (Centre de Civilisation Française et d’Etudes Francophones, CCFEF).

JPEG

Ten projekt „Polsko-francuskiej jednostki badań nauk humanistycznych i społecznych” (Jednostka Uniwersytetu Warszawskiego imienia Michela Foucault) pomoże wzmocnić wymianę naukową oraz rozszerzyć współpracę badawczą pomiędzy Polską i Francją oraz ogólnie w skali Europy.

JPEG

CCFEF jest polsko-francuską jednostką nauk humanistycznych i społecznych Uniwersytetu Warszawskiego; jest to ważny organ współpracy naukowej i intelektualnej pomiędzy Polską i Francją. Ośrodek został założony w 1958 roku na podstawie umowy dwustronnej przez francuskiego słynnego filozofa, historyka i socjologa Michela Foucault, który został następnie pierwszym dyrektorem tej jednostki. Jest ona dzisiaj zarządzana przez Nicolas Maslowskiego i odgrywa znaczącą rolę w projekcie uniwersytetu europejskiego, Alliance 4EU+, który ma zjednoczyć wiodące europejskie uczelnie, wśród których Sorbonne Université oraz Uniwersytet Warszawski.

opublikowano 13/03/2020

Haut de page