Pobyt grupy słuchaczy IHEDN w Warszawie [fr]

W dniach od 30 marca do 1 kwietnia 2016 roku Ambasada Francji gościła grupę wykładowców i słuchaczy paryskiego IHEDN, czyli Instytutu Wyższych Studiów Obrony Narodowej, zajmujących się tematyką uzbrojenia.

Całej delegacji przewodniczył wicedyrektor tego instytutu, generał inżynier Daniel Argenson a w skład około czterdziestoosobowej grupy słuchaczy wchodzili wyżsi oficerowie z Francji i zagranicy, inżynierowie specjalizujący się w uzbrojeniu, urzędnicy wyższego szczebla różnych resortów oraz szefowie firm prywatnych. Przybyli do Warszawy, aby pogłębić wiedzę o Polsce i o jej branży zbrojeniowej.

Pierwszego dnia grupa ta wysłuchała prelekcji kilku szefów polskich firm czy przedstawicieli różnych instytucji, zapoznając się w ten sposób z polskim punktem widzenia w szeroko pojętej zbrojeniówce. Profesor Georges Mink, specjalista akademicki w zakresie krajów Europy Środkowej, w błyskotliwy sposób zaprezentował ramy polityczne i socjologiczne cechujące tę część Europy. Nastąpiły także wykłady prowadzone przez pracowników poszczególnych działów Ambasady o gospodarce Polski, o jej programie jądrowym oraz o sektorze obrony.

Wieczorem ambasador Francji Pierre Buhler wydał w swej rezydencji kolację na cześć delegacji IHEDN oraz polskich gości. Podczas tego wieczoru uczestnicy – wśród których byli zarówno Polacy, jak i Francuzi oraz inni obcokrajowcy - mogli w swobodnej atmosferze rozmawiać, zarówno z członkami delegacji, wśród których byli zarówno wojskowi, jak cywile, jak i z polskimi przedstawicielami kierownictwa wielu firm czy z urzędnikami wyższego szczebla.

JPEG - 76.2 kb
Generał inżynier Daniel Argenson, wicedyrektor IHEDN i przewodniczący delegacji

JPEG

W dniach 31 marca i 1 kwietnia odbyły się kolejne wizyty, jak na przykład w warszawskiej siedzibie europejskiej agencji FRONTEX oraz w niektórych polskich zakładach zbrojeniowych.

opublikowano 02/06/2016

Haut de page