Pobyt Ambasadora w Krakowie dnia 14 marca 2016 r. [fr]

Ambasador Francji Pierre Buhler udał się 14 marca br.z wizytą do Krakowa.
W towarzystwie konsula generalnego Francji w Krakowie pana Thierry Guichoux oraz attaché do spraw współpracy francuskiej ambasady pana Sébastien Durrmeyera spotkał się najpierw z Jego Eminencją kardynałem Stanisławem Dziwiszem. Podczas rozmowy wspomniano o kwestiach organizacyjnych Światowych Dni Młodzieży oraz o ofercie Instytutu Francuskiego w tym okresie.

JPEG - 66.8 kb
Ambasador Francji Pierre Buhler z metropolitą krakowskim kardynałem Stanisławem Dziwiszem. Po prawej: konsul generalny Francji w Krakowie Thierry Guichoux

Następnie ambasador udał się do siedziby władz wojewódzkich i samorządowych Małopolski, gdzie spotkał się z Marszałkiem województwa panem Jackiem Krupą, a potem z wicewojewodą panem Józefem Gawronem. Podczas tych spotkań poruszono tematykę licznych projektów z zakresu współpracy regionalnej i samorządowej pomiędzy różnymi francuskimi miastami a Krakowem, a także przygotowań do ŚDM.

PNG - 558.3 kb
Ambasador Francji Pierre Buhler oraz Marszałek Małopolski Jacek Krupa
JPEG - 80.5 kb
Ambasador Francji Pierre Buhler oraz Wicewojewoda Józef Gawron

W dalszej części wizyty ambasador zwiedzał zakład produkcyjny francuskiej firmy Air Liquide w Nowej Hucie, w obecności kilku osób z kierownictwa tej firmy oraz przedstawiciela grupy ArcelorMittal.

JPEG - 107 kb
Ambasador Pierre Buhler w środku, wraz z konsulem generalnym Francji w Krakowie Thierry Guichoux oraz dyrektorem Air Liquide na Europę Środkową Agnieszką Kula-Borsuk

Potem spotkał się w urzędzie miasta z Prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim, w celu omówienia między innymi współpracy Krakowa z francuskim miastem Bordeaux. Wspomniano również o licznych projektach wspólnych dla ambasady Francji i miasta Krakowa, na przykład w dziedzinie ekologii.

JPEG - 77.2 kb
Ambasador i Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski

opublikowano 23/03/2016

Haut de page