Plany rozwoju energetyki jądrowej w Polsce a doświadczenia francuskie [fr]

Cywilna energetyka jądrowa, z której korzystają niemal wszystkie państwa uprzemysłowione, była tematem szczególnie bogatej i żywej dyskusji zorganizowanej w polskim Senacie 4 czerwca 2013, z udziałem osobistości świata polityki, wysokich urzędników państwowych oraz ekspertów obu krajów.

Na zaproszenie senackiej Komisji Gospodarki Narodowej, w dniu 4 czerwca br., delegacja z Francji składająca się z parlamentarzystów i ekspertów wzięła udział w posiedzeniu poświęconym cywilnej energetyce jądrowej.

Przewodniczący senackiej Komisji Gospodarki Narodowej pan Marek ZIÓŁKOWSKI oraz Ambasador Republiki Francuskiej w Polsce pan Pierre BUHLER otworzyli posiedzenie.

- Aby przeczytać przemówienie Ambasadora, kliknij TUTAJ.

JPEG - 161.6 kb
Pan Pierre Buhler - Ambasador Francji w Polsce, Pan Marek Ziółkowski - Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej w Senacie RP i Pani Hanna Trojanowska - Pełnomocnik rządu ds. energetyki jądrowej
JPEG - 166.8 kb
Delegacja francuskich parlamentarzystów i ekspertów w polskim Senacie podczas posiedzenia poświęconego cywilnej energetyce jądrowej

Następnie odbyło się kilka prezentacji z udziałem ekspertów :

O francuskim miksie energetycznym mówił zastępca dyrektora ds. energetyki w Generalnej Dyrekcji ds. Energetyki i Klimatu (DGEC) francuskiego Ministerstwa Ekologii pan Mario PAIN.

Referat o polityce energetycznej Polski wygłosiła Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki RP pani Hanna TROJANOWSKA.

Temat akceptacji społecznej dla energetyki jądrowej przedstawili wspólnie pierwszy wiceprzewodniczący francuskiego Parlamentarnego Biura ds. Oceny Opcji Naukowych i Technologicznych (OPECST) pan Jean-Yves LE DEAUT, wiceprzewodnicząca Wysokiego Komitetu ds. Przejrzystości i Informacji o Bezpieczeństwie Jądrowym (HCTISN) pani Monique SENE oraz sekretarz Lokalnego Komitetu Informacyjnego (CLI) w Nogent-sur-Seine pan François BRUNET.

Kończąc serię prezentacji, o zagospodarowaniu zużytego paliwa jądrowego oraz odpadów promieniotwórczych, z uwzględnieniem rozwiązań obecnych i wyzwań na przyszłość mówił zastępca dyrektora generalnego Komisariatu ds. Energii Atomowej i Alternatywnych Źródeł Energii (CEA) pan Hervé BERNARD.

Następnie uczestnicy wzięli udział w 3 panelach dyskusyjnych. Panel na temat korzyści gospodarczych i kosztów energetyki jądrowej prowadził zastępca dyrektora ds. energetyki w Generalnej Dyrekcji ds. Energetyki i Klimatu (DGEC) pan Mario PAIN, panel o polsko-francuskiej współpracy naukowej – zastępca dyrektora generalnego Komisariatu ds. Energii Atomowej i Alternatywnych Źródeł Energii (CEA) pan Hervé BERNARD, a panel o wpływie branży jądrowej na rynek pracy oraz na rozwój sektora MŚP – radca ds. technologicznych klastra przedsiębiorstw branży jądrowej w Burgundii (PNB) pan Amédéo MANTOVAN.

Po zakończeniu posiedzenia, panowie Marek ZIÓŁKOWSKI oraz Jean-Yves LE DEAUT wspólnie udzielili wywiadu dziennikowi „Gazeta Wyborcza“.

JPEG - 157.5 kb
Pan Tomasz Prusek, dziennikarz "Gazety Wyborczej" przeprowadził wywiad z p. Markiem Ziółkowskim i p. Jean-Yves Le Déaut

opublikowano 04/06/2013

Haut de page