Plany rozwoju energetyki jądrowej w Polsce a doświadczenia francuskie [fr]

Wystąpienie Ambasadora Francji
na otwarciu posiedzenia senackiej Komisji Gospodarki Narodowej
(4 czerwca 2013 r.)

Szanowny Panie Marszałku,
Szanowna Pani Minister, Szanowny Panie Ministrze,
Szanowny Panie Przewodniczący senackiej Komisji Gospodarki Narodowej,
Szanowni Państwo Posłowie i Senatorowie,
Szanowni Państwo,

Dzisiejsze spotkanie robocze parlamentarzystów naszych dwóch krajów poświęcone tak ważnej kwestii, jaką jest energetyka jądrowa, jest dla mnie kolejnym dowodem doskonałych relacji francusko-polskich, głębokiego zaufania, jakim darzą się wzajemnie najwyższe władze obu krajów. Wizyta państwowa Prezydenta Bronisława Komorowskiego w Paryżu w maju tego roku była równie uroczysta i serdeczna, jak wizyta w Warszawie Prezydenta Republiki Francuskiej w listopadzie dwa tysiące dwunastego roku. Oprócz tych dwóch znaczących wizyt, miały miejsce w przeciągu ostatnich dwunastu miesięcy liczne wizyty ministrów i parlamentarzystów oraz innych ważnych osobistości naszych krajów.

W tym klimacie wzajemnego zaufania, kiedy możemy poruszać zarówno kwestie, które nas dzielą, jak i te, które łączą, warto rozmawiać o energetyce, a zwłaszcza o energetyce jądrowej. Energetyka, jak wiemy, jest sprawą kluczową dla krajów rozwiniętych, szczególnie dla krajów europejskich: nasza gospodarka, nasz wzrost gospodarczy, nasza suwerenność zależą od sposobu, w jaki produkujemy energię. Jak również od krajów trzecich, od których kupujemy brakującą energię, od ceny, jaką za nią płacimy, od oddziaływań na nasze środowisko naturalne i od wpływu na nasze społeczeństwa. Prezydent Republiki Francuskiej, pan François Hollande, w przemówieniu wygłoszonym przed polskim Parlamentem 16 listopada ubiegłego roku, powiedział: „Na przykład toczą się u nas dyskusje w sprawach energetyki, myślę, że w Polsce też się one odbywają – w sprawie energetyki jądrowej, w sprawie gazu i w wielu innych dziedzinach. Sprawmy zatem, byśmy zmierzali naprzód razem – w sprawie zmiany miksu energetycznego, w dziedzinach związanych ze środowiskiem, ale także w zakresie możliwości korzystania w pełni z naszego potencjału”.

Dzisiejsza debata o energetyce jądrowej skłania nas do wspólnego mówienia o przyszłości. Bowiem energia jądrowa jest energią przyszłości.

Oczywiście poruszymy sprawę bezpieczeństwa. Nasze społeczeństwa, wysoko rozwinięte i wykształcone, są szczególnie wyczulone na kwestię bezpieczeństwa jądrowego. Wymagają, by kwestia bezpieczeństwa stanowiła absolutny priorytet, przewyższający wszystkie inne względy.

Mamy dzisiaj także okazję do dyskusji na temat środowiska, klimatu i zdrowia publicznego. Minimalizowanie następstw wyboru źródeł energii na te kluczowe dziedziny byłoby przejawem nieodpowiedzialności.

Dzisiejsza debata pozwala także na poruszenie kwestii konkurencyjności. Wszyscy wiemy, że nie możemy, ze względu na ograniczone możliwości, rozwijać wszystkich sektorów energetyki. Energetyka jądrowa, to stabilne źródło tańszej i czystszej energii. Optymalne wykorzystanie mocnych stron tego przemysłu, nasze dążenie do konkurencyjności zależą od naszej zdolności wytwarzania energii, od sposobu, w jaki ją wykorzystujemy.

Następną kwestią jest suwerenność. Wiadomo, że pełna niezależność energetyczna jest mrzonką, natomiast zależność ma swoją cenę, gospodarczą, a niekiedy polityczną. Bycie jak w najmniejszym stopniu zależnym od importu energii, lub od wąskiego grona dostawców jest uzasadnionym celem polityki państwowej. W rękach producentów, energia może stać się, jak pokazała to historia, groźnym środkiem nacisku na kraje-odbiorców energii.

Z tych wszystkich powodów ważne jest porównanie naszych miksów energetycznych, a także zrozumienie argumentów, które nas skłoniły do podjęcia takich decyzji.

Dziękuję Pani Hannie Trojanowskiej, pełnomocnikowi rządu do spraw polskiej energetyki jądrowej, a także Panu Mario Pain, zastępcy dyrektora do spraw Energetyki w Generalnej Dyrekcji do spraw Energetyki i Klimatu, którzy za chwilę przedstawią kierunki polityki energetycznej Polski i Francji.

Cieszę się, że mogę także powitać francuskich prelegentów, którzy chcą przedstawić Państwu działania, dzięki którym francuskie społeczeństwo zrozumiało i zaakceptowało wybór energetyki jądrowej. Dziękuję zatem Panu Deputowanemu Jean-Yves Le Déaut, pierwszemu wiceprzewodniczącemu francuskiego parlamentarnego Biura do spraw Oceny Opcji Naukowych i Technologicznych, Pani Monique Séné, wiceprzewodniczącej Wysokiego Komitetu do spraw Przejrzystości i Informacji o Bezpieczeństwie Jądrowym, Panu François Brunet, Sekretarzowi Lokalnego Komitetu Informacyjnego. Omówią oni rolę i zadania różnych instancji reprezentujących społeczeństwo obywatelskie w kontaktach z parlamentarzystami, a także z osobami zasiadającymi we władzach samorządów regionów, departamentów i gmin. Jest sprawą absolutnie niezbędną, by wszelkie decyzje dotyczące bezpieczeństwa jądrowego były konsultowane z lokalną ludnością.

Energetyka jądrowa, podobnie zresztą jak każda działalność przemysłowa, wytwarza odpady, ich utylizacja jest ważnym zagadnieniem. Kompetencje Pana Hervé Bernard’a, Zastępcy Dyrektora Generalnego Komisariatu do spraw Energii Atomowej i Alternatywnych Źródeł Energii są powszechnie znane i uznane, i to właśnie on wyjaśni nam, w jaki sposób zarządza się we Francji odpadami i zużytym paliwem, jakie są zasady działania i jak wygląda to w praktyce.

W czasie naszego spotkania zapewne nasunie się Państwu wiele pytań. Po to, by udzielić na nie odpowiedzi, proponujemy formułę okrągłego stołu, przy którym nasi prelegenci będą do Państwa dyspozycji. Posiadający bogate doświadczenie pracy w terenie, Pan Amédéo Mantovan, radca do spraw technologicznych klastra przedsiębiorstw branży jądrowej w Burgundii, opowie o wpływie sektora jądrowego na miejscową gospodarkę, o miejscach pracy, jakie ten sektor generuje, o tym, jak pozwala on na utrzymanie struktury przemysłowej. Pan Mario Pain przedstawi koszty i korzyści z energetyki jądrowej, a Pan Hervé Bernard, wyzwania stojące przed badaniami jądrowymi, sektorem, w którym znakomicie mogłaby rozwijać się współpraca naukowa między Francją i Polską.

Życzę, by to seminarium było okazją do szczerej, bezpośredniej i żywej wymiany, zachęcam wszystkich do zadawania pytań.

opublikowano 05/06/2013

Haut de page