Plan Francji na rzecz Klimatu [fr]

Francuski minister stanu, minister transformacji ekologicznej i solidarnej Nicolas Hulot przedstawił 6 lipca 2017 r. „Plan na rzecz Klimatu”.

Francuski minister stanu, minister transformacji ekologicznej i solidarnej Nicolas Hulot przedstawił 6 lipca 2017 r. „Plan na rzecz Klimatu”, który ma przyspieszyć tempo zmian w dziedzinie energetyki i ochrony klimatu. Dokument ten, opracowany na wniosek prezydenta Francji i premiera, ma na celu zmobilizowanie całego rządu do działania w kolejnych miesiącach i latach, tak by paryskie Porozumienie Klimatyczne przybrało konkretny wymiar zarówno dla Francuzów, jak i dla Europejczyków, a także w ramach działań podejmowanych przez francuską dyplomację.

JPEG

Porozumienie Klimatyczne stawia ambitny cel powstrzymania ocieplenia klimatu poniżej 2°C wzrostu. Francja winna wskazywać drogę wiodącą ku jego realizacji. Przedstawiony przez Nicolasa Hulot „Plan na rzecz Klimatu” przyczynia się do przyspieszenia wdrażania przez Francję tego Porozumienia i ma umożliwić przekroczenie pierwotnie zakładanych celów, a mianowicie:

• sprawić, by realizacja Porozumienia Klimatycznego stała się tendencją nieodwracalną;
• poprawić codzienny byt wszystkich Francuzów;
• odstąpić na dobre od paliw kopalnych i dążyć do zerowego bilansu węglowego;
• uczynić z Francji lidera tzw. zielonej gospodarki;
• zachęcać do wykorzystania potencjału ekosystemów i rolnictwa;
• intensyfikować działania międzynarodowe w ramach tzw. dyplomacji klimatycznej.

„Wyzwania klimatyczne są kamieniem węgielnym ogólnoświatowej solidarności. Naszym obowiązkiem jest przekroczenie celów, szybsze uzyskanie większych efektów. Chciałbym, by transformacja ekologiczna i solidarna, stanowiąca jakże korzystną okazję zarówno na płaszczyźnie gospodarczej, jak i ekologicznej oraz dla rozwoju społecznego, przyczyniła się do poprawy codziennego bytu wszystkich Francuzów. Tak rozumianą solidarnością powinniśmy się dzielić również na szczeblu międzynarodowym” – oświadczył Nicolas Hulot.

Informacje uzupełniające

Sam dokument (w wersji oryginalnej) dostępny jest na stronie francuskiego Ministerstwa Transformacji Ekologicznej i Solidarnej: Plan Climat de la France

opublikowano 10/08/2017

Haut de page