Pierwsze spotkanie Rady Gospodarczej w Ambasadzie Francji [fr]

10 czerwca, Ambasador Francji w Polsce, Pierre Buhler, przewodniczył spotkaniu nowo ukonstytuowanej Rady Gospodarczej.

Francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleciło powołanie we wszystkich francuskich placówkach dyplomatycznych Rad Gospodarczych, której zadaniem jest wspieranie Ambasadora w pełnieniu jednej z najważniejszych misji, jaką jest francuska dyplomacja gospodarcza. Podczas Konferencji Ambasadorów w sierpniu 2012 roku w Paryżu przypomniano, że dyplomacja gospodarcza stanowi priorytet polityki zagranicznej Francji. Ambasadorom zalecono by sprawy gospodarcze stały się ważną częścią planu działania Ambasad. Rada Gospodarcza przy Ambasadorze Francji w Polsce ma zadanie wspierać francuskie przedsiębiorstwa w działaniach na polskim rynku, pomagać w razie konieczności w pokonywaniu trudności administracyjnych i prawnych, występować w ich imieniu lub z ich udziałem w ministerstwach i pomagać im w opracowywaniu strategii promocji francuskiej oferty gospodarczej. Jest to szczególnie ważne w Polsce, kraju który zajmuje ważne miejsce na liście priorytetów francuskiego handlu zagranicznego.

JPEG - 152.1 kb
Pierwsze spotkanie Rady Gospodarczej w Ambasadzie Francji

W skład Rady Gospodarczej, której przewodniczy Ambasador, wchodzi Regionalny Dział Ekonomiczny, przedstawiciel biura Ubifrance, prezes francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce, przewodniczący „polskiej” sekcji Doradców ds. Handlu Zagranicznego Francji (Conseillers du commerce extérieur de la France) i dziesięciu prezesów francuskich przedsiębiorstw działających w Polsce. Jest to więc instytucja, w której administracja państwowa i przedsiębiorstwa łączą swe wysiłki w celu promocji gospodarczej Francji w Europie i na całym świecie.

Spotkania Rady Gospodarczej będą odbywały się regularnie, co dwa lub trzy miesiące.

opublikowano 11/06/2013

Haut de page