Piąta edycja Polsko-Francuskiego Forum Nauki i Innowacji [fr]

We wtorek 19 listopada 2019 r. Ambasador Francji w Polsce zainaugurował w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie piątą edycję Polsko-Francuskiego Forum Nauki i Innowacji.

W uroczystym otwarciu wzięli udział: prof. Marek Rocki, rektor SGH, Wojciech Maksymowicz, Sekretarz stanu w polskim ministerstwie nauki i szkolnictwa wyższego (MNiSW) i Jacques Maddaluno, dyrektor Instytutu Chemii francuskiego Krajowego Centrum Badań Naukowych (CNRS).

PNG - 1.9 Mb
Piąta edycja Polsko-Francuskiego Forum Nauki i Innowacji : przemówienie Ambasadora Francji, Frédérika Billet, 19 listopada 2019 r.

Tegoroczna edycja zorganizowana wspólnie przez Instytut Francuski w Polsce, Ambasadę Francji i polskie ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego, wpisywała się w program Polsko-Francuskiego Roku Nauki. Jest to inicjatywa, która pozwoliła, w ciągu roku, podkreślić bogactwo współpracy naukowej między Francją i Polską.

PNG

Z tej okazji ustanowiono polsko-francuską nagrodę naukową im. Marii Skłodowskiej i Pierre’a Curie. Zostanie ona wręczona w grudniu dwójce badaczy z Francji i Polski w uznaniu wspólnych osiągnięć. Nagroda ta jest rezultatem współpracy między Fundacją Nauki Polskiej, francuskim ministerstwem szkolnictwa wyższego, badań naukowych i innowacji oraz francuską Akademią Nauk. Nazwiska laureatów pierwszej edycji nagrody zostały ogłoszone we wtorek. 5. Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji było okazją do corocznego spotkania społeczności naukowej i akademickiej zaangażowanej we współpracę francusko-polską i zostało poświęcone dwóm głównym tematom: umiędzynarodowieniu badań naukowych oraz więziom łączącym przedstawicieli instytucjonalnych, naukowców i przedsiębiorców.

Badacze naukowi mogli również zaprezentować swoje prace podczas specjalnej sesji.

PNG - 1.9 Mb
Panel nr 1: na temat roli i formatu międzynarodowych ośrodków badawczych w Europie. Moderatorka: prof. Małgorzata Molęda-Zdziech – pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej (SGH) i Polskiej Akademii Nauk (PAN), paneliści: dr Marcin Liana, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Nauki (NCN), dr Maria Pawłowska, koordynatorka międzynarodowego programu International Research Agendas, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP), prof. Serge Fdida, prorektor odpowiedzialny za rozwój międzynarodowy uniwersytetu Sorbonne, Magali Gente z francuskiego ministerstwa spraw europejskich i zagranicznych (MEAE).

Przemówienie Ambasadora w języku francuskim

Program Forum : https://www.institutfrancais.pl/fr/evs/5-forum-recherche

Wyświetl wszystkie wystąpienia: https://www.youtube.com/watch?v=ZaSO00-Fk2I et https://www.youtube.com/watch?v=8HyJd019vaQ

opublikowano 29/11/2019

Haut de page