Paryska Konferencja Klimatyczna w roku 2015 (COP21) [fr]

Francja oficjalnym gospodarzem 21. Konferencji Klimatycznej w roku 2015

Podczas 19. Konferencji stron ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatycznych (COP19) w Warszawie, Francja została oficjalnie ogłoszona gospodarzem 21. Konferencji klimatycznej w 2015 roku: szczyt ten będzie nosił nazwę „Paris Climat 2015”.

JPEG

We wrześniu 2012 roku, prezydent Francji François Hollande poinformował o kandydaturze Francji na gospodarza w 2015 roku tego ważnego szczytu, jakim będzie 21. Konferencja stron ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatycznych (COP21), w połączeniu z 11. sesją konferencji służącej jako spotkanie stron Protokołu z Kioto. Francuski minister spraw zagranicznych Laurent Fabius potwierdził następnie tę kandydaturę podczas Konferencji klimatycznej w Doha (COP18) w grudniu 2012 roku.

Jako lokalizację szczytu klimatycznego Francja wybrała centrum wystawiennicze Paris-Le-Bourget pod Paryżem, najlepsze miejsce pod względem logistycznym: pojemne i dostępne zarówno dla oficjalnych delegacji poszczególnych krajów, jak i dla przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego oraz mediów, które skutecznie przyczyniają się do powodzenia tego szczytu.

Wyzwania stojące przed COP21

Szczyt ten powinien stanowić rozstrzygający etap w negocjacjach dotyczących przyszłej umowy międzynarodowej dotyczącej okresu po roku 2020, poprzez wyznaczenie głównych kierunków, zgodnie z uzgodnieniami podjętych w Durbanie. Celem jest, by wszystkie kraje, w tym najwięksi emitenci gazów cieplarnianych – tak krajów rozwiniętych, jak i rozwijających się –podjęły zobowiązania w ramach umowy powszechnej o charakterze wiążącym na rzecz klimatu.

Francja dąży do tego, by docelowa umowa była stosowana przez wszystkie strony, by była wystarczająco ambitna, aby umożliwić uzyskanie celu, jakim jest ograniczenie wzrostu temperatury do dwóch stopni, przy czym z punktu widzenia prawa umowa ta powinna być wiążąca. Umowa taka powinna stanowić złoty środek pomiędzy podejściem z Kioto – gdzie zastosowano ściśle arytmetyczne zdefiniowanie zobowiązań do redukcji emisji na podstawie wspólnego pułapu – a podejściem z Kopenhagi, stanowiącej zestaw zobowiązań krajowych, bez mocy wiążącej i bez cech porównywalnych.

Umowa taka powinna wreszcie doprowadzić do zmiany modelu, traktując wyzwanie klimatyczne nie, jako konieczne « dzielenie się ciężarem » emisji, ale również jako okoliczność sprzyjająca powstawaniu nowych miejsc pracy i wypracowywaniu dobrobytu, tworzenia nowych sposobów produkcji i konsumpcji.

Dlaczego Francja zgłosiła swoją kandydaturę?

Każdego roku szczyt klimatyczny organizowany jest rotacyjnie w jednym z krajów reprezentujących pięć grup regionalnych Organizacji Narodów Zjednoczonych: Azja-Pacyfik, Europa Wschodnia, Ameryka Łacińska–Karaiby, Europa Zachodnie poszerzona (WEOG) oraz Afryka. Wyboru kraju gospodarza dokonuje się wewnątrz danej grupy. Na rok 2013 wybrano Polskę, na spotkanie przygotowawcze w 2014 Wenezuelę, a następnie Peru na szczyt w tym samym roku.
W 2015 roku, prezydencja Konferencji klimatycznej przypadnie Francji jako gospodarzowi wyłonionemu z grupy „Europa Zachodnia”.

Francja uruchomiła proces zmian polityki ekologicznej i energetycznej mając za cel znaczące ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Co do emisji gazów cieplarnianych, Francja już teraz plasuje się wśród krajów rozwiniętych o najniższym poziomie emisji liczonej na głowę mieszkańca. Kraj ten ściśle współpracuje z krajami rozwijającymi się poprzez pomoc rozwojową, chcąc w ten sposób wesprzeć przechodzenie tych krajów na tzw. gospodarkę niskowęglową.Francja, w ramach Unii Europejskiej, broni ambitnego zamierzenia, jakim jest uzyskanie spadku o 40% emisji gazów cieplarniach do 2030 roku, a następnie o 60% do roku 2040 (w stosunku do roku 1990), tak by Unia Europejska utrzymała ambitne i modelowe wysiłki w tym zakresie.

Właśnie ze względu na swe doświadczenie i ambicje, Francja została wyznaczona na gospodarza szczytu COP21 w 2015 roku.

Laurent Fabius - Francja jest zaangażowana na rzecz walki z zaburzeniami klimatycznymi

Laurent Fabius - la France engagée dans la...->http://www.dailymotion.com/video/x17gmgm_laurent-fabius-la-france-engagee-dans-la-lutte-contre-le-dereglement-climatique_news] par francediplotv

opublikowano 29/11/2013

Haut de page