Paris Food Forum 2020 (20-22 marca 2020 r.)

Paris Food Forum 2020 : Międzynarodowe Forum poświęcone sztuce kulinarnej i gastronomii odbędzie się w 2020 roku w Paryżu.

Sześć resortów podejmuje wspólne działania na rzecz promowania francuskiej kuchni we Francji i poza jej granicami: ministerstwo spraw europejskich i zagranicznych (wraz z 5 000 restauracji uczestniczących w akcji Good France na całym świecie), ministerstwo gospodarki i finansów (odpowiedzialne za ponad 14 000 imprez organizowanych we Francji), ministerstwo rolnictwa i gospodarki żywnościowej (przygotowujące konferencję wspólnie z FAO i UNESCO), ministerstwo edukacji narodowej i młodzieży (87 szkół i placówek oświatowych włączyło się do akcji), ministerstwo kultury oraz ministerstwo transformacji ekologicznej i solidarnej.

Życzeniem Prezydenta Republiki Francuskiej jest, aby w marcu 2020 roku w Paryżu zostało zorganizowane międzynarodowe forum poświęcone przyszłości sztuki kulinarnej i miejscu, jakie żywność zajmuje w naszym codziennym życiu. Paris Food Forum odbędzie się w dniach 20-22 marca 2020 roku.

Paris Food Forum zgromadzi 500 osobistości ze świata gastronomii a także z sektora rolnictwa i żywienia. Celem tego wydarzenia jest skłonienie do refleksji nad zmianami zachodzącymi w gastronomii, zdrowym odżywianiem oraz odpowiedzialnymi modelami produkcji i konsumpcji. Prezydent Republiki Francuskiej powierzył misję stworzenia koncepcji i promowania Paris Food Forum we Francji i za granicą ambasadorowi tytularnemu Philippe’owi Faure’owi i znanemu szefowi kuchni Alain’owi Ducasse’owi.

opublikowano 05/04/2019

Haut de page