Parada Równości 2016 – List otwarty ambasadorów [fr]

JPEG

List otwarty ambasadorów Argentyny, Australii, Austrii, Belgii, Brazylii, Chile, Czarnogóry, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Izraela, Kanady, Luksemburga, Malty, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Portugalii, Republiki Południowej Afryki, Słowenii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, Wenezueli, Wielkiej Brytanii, Włoch, a także Przedstawiciela Generalnego Rządu Flandrii oraz Przedstawiciela Federacji Walonia-Bruksela oraz reprezentantów Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej i Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce z okazji Parady Równości, zaplanowanej w Warszawie na 11 czerwca 2016 roku. Koordynacji przy sporządzaniu niniejszego listu podjęła się Ambasada Szwecji.

Z okazji tegorocznej warszawskiej Parady Równości chcemy wyrazić nasze poparcie dla starań o uświadamianie opinii publicznej w kwestii problemów, jakie dotykają środowisko gejów, lesbijek, osób biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych (LGBTI) w Polsce. Uznajemy przyrodzoną i niezbywalną godność każdej jednostki, zgodnie z treścią Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Szacunek dla tych fundamentalnych wartości, pielęgnowanych przez wspólnotę idei, jaką jest Unia Europejska i Rada Europy, zobowiązuje rządy do ochrony wszystkich swoich obywateli przed przemocą i dyskryminacją oraz do zapewnienia im równych szans. Aby to umożliwić, musimy wspólnie pracować na rzecz tolerancji i akceptacji. Wyrażamy uznanie dla ciężkiej pracy środowisk LGBTI w Polsce i na całym świecie, jak również dla pracy wszystkich ludzi w rządach i organizacjach pozarządowych, których celem jest zapewnienie przestrzegania praw osób LGBTI i zapobieganie dyskryminacji motywowanej orientacją seksualną czy tożsamością płciową. Prawa osób LGBTI są prawami człowieka i każdy powinien ich bronić.

Podpisani:
Patricia Beatriz Salas, Ambasador Argentyny
Paul Wojciechowski, Ambasador Australii
Thomas M. Buchsbaum, Ambasador Austrii
Colette Taquet, Ambasador Belgii
Alfredo Leoni, Ambasador Brazylii
Alfredo García Castelblanco, Ambasador Chile
Ramiz Bašić, Ambasador Czarnogóry
Jakub Karfík, Ambasador Czech
Steen Hommel, Ambasador Danii
Hanna Lehtinen, Ambasador Finlandii
Pierre Buhler, Ambasador Francji,
Evangelos Tsaoussis, Ambasador Grecji
Agustín Núñez Martínez, Ambasador Hiszpanii
Adriaan Palm, Chargé d’affaires a.i. Ambasady Holandii
Gerard Keown, Ambasador Irlandii
Anna Azari, Ambasador Izraela
Stephen de Boer, Ambasador Kanady
Georges Faber, Ambasador Luksemburga
Albert-Joseph Ghigo, Chargé d’affaires a.i. Ambasady Malty
Rolf Nikel, Ambasador Niemiec
Karsten Klepsvik, Ambasador Norwegii
Wendy Hinton, Ambasador Nowej Zelandii
Maria Amélia Paiva, Ambasador Portugalii
Simon Jabulani Ntombela, Ambasador Republiki Południowej Afryki
Robert Krmelj, Ambasador Słowenii
Paul Jones, Ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki
Andrej Motyl, Ambasador Szwajcarii
Inga Eriksson Fogh, Ambasador Szwecji
Andrii Deshchytsia, Ambasador Ukrainy
Luis Gómez Urdaneta, Ambasador Wenezueli
Jonathan Knott, Ambasador Wielkiej Brytanii
Alessandro De Pedys, Ambasador Włoch
Yves Wantens, Przedstawiciel Generalny Rządu Flandrii
Franck Pezza, Przedstawiciel Federacji Walonia-Bruksela
Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
Anna-Carin Öst, Przedstawiciel Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce

Dodatkowe informacje:
Ambasada Szwecji w Polsce
Nils Hedberg Grimlund, Drugi Sekretarz, +48 669 809 952

opublikowano 18/08/2016

Haut de page