Parada Równości 2015 – List otwarty [fr]

List otwarty ambasadorów Argentyny, Australii, Austrii, Belgii, Brazylii, Kanady, Chile, Chorwacji, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Irlandii, Izraela, Włoch, Litwy, Luksemburga, Malty, Czarnogóry, Nowej Zelandii, Holandii, Norwegii, Portugalii, Słowenii, Republiki Południowej Afryki, Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wenezueli, a także Przedstawiciel Generalny Rządu Flandrii oraz Przedstawiciel Federacji Walonia-Bruksela, z okazji Parady Równości, zaplanowanej w Warszawie na 13 czerwca 2015 roku. Koordynacji przy sporządzaniu niniejszego listu podjęła się Ambasada Francji w Polsce.

JPEG - 268.5 kb
Przekazanie listu ambasadorów Pełnomocnikowi Rządu do spraw Równego Traktowania
Na zdjęciu od lewej do prawej: Inga Rudecka, Zastępca Dyrektora w Biurze Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania, Sylvain Guiaugué, Pierwszy Radca Ambasady Francji w Polsce, Małgorzata Barbara Fuszara, Pełnomocnik rządu do spraw Równego Traktowania i Ulrik Tildeström, Radca Minister Ambasady Szwecji w Polsce.

List otwarty ambasadorów z okazji Parady Równości:

Z okazji tegorocznej warszawskiej Parady Równości chcemy wyrazić nasze poparcie dla starań o uświadamianie opinii publicznej w kwestii problemów, jakie dotykają środowisko gejów, lesbijek, osób biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych (LGBTI) w Polsce. Uznajemy przyrodzoną i niezbywalną godność każdej jednostki, zgodnie z treścią Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Szacunek dla tych fundamentalnych wartości, pielęgnowanych przez wspólnotę idei, jaką jest Unia Europejska i Rada Europy, zobowiązuje rządy do ochrony wszystkich swoich obywateli przed przemocą i dyskryminacją oraz do zapewnienia im równych szans. Aby to umożliwić, musimy wspólnie pracować na rzecz tolerancji i akceptacji. Wyrażamy uznanie dla ciężkiej pracy środowisk LGBTI w Polsce i na całym świecie, jak również dla pracy wszystkich ludzi w rządach i organizacjach pozarządowych, których celem jest zapewnienie przestrzegania praw osób LGBTI oraz zapobieganie dyskryminacji motywowanej orientacją seksualną czy tożsamością płciową. Prawa osób LGBTI są prawami człowieka i każdy powinien ich bronić.

Patricia Beatriz Salas, Ambasador Argentyny
Jean Dunn, Ambasador Australii
Thomas M. Buchsbaum, Ambasador Austrii
Colette Taquet, Ambasador Belgii
Alfredo Leoni, Ambasador Brazylii
Alexandra Bugailiskis, Ambasador Kanady
Alfredo García Castelblanco, Ambasador Chile
Andrea Bekić, Ambasador Chorwacji
Steen Hommel, Ambasador Danii
Hanna Lehtinen, Ambasador Finlandii
Pierre Buhler, Ambasador Francji
Rolf Nikel, Ambasador Niemiec
Stavros Spyridakis, chargé d’affaires a.i. Ambasady Grecji
Gerard Keown, Ambasador Irlandii
Anna Azari, Ambasador Izraela
Alessandro De Pedys, Ambasador Włoch
Šarūnas Adomavičius, Ambasador Litwy
Georges Faber, Ambasador Luksemburga
Pierre Clive Agius, Ambasador Malty
Ramiz Bašić, Ambasador Czarnogóry
Wendy Hinton, Ambasador Nowej Zelandii
Paul Bekkers, Ambasador Holandii
Karsten Klepsvik, Ambasador Norwegii
Maria Amélia Paiva, Ambasador Portugalii
Robert Krmelj, Ambasador Słowenii
Simon Jabulani Ntombela, Ambasador Republiki Południowej Afryki
Agustín Núñez Martinez, Ambasador Hiszpanii
Staffan Herrström, Ambasador Szwecji
Robin Barnett, Ambasador Wielkiej Brytanii
Stephen Mull, Ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki
Luis Gomez Urdaneta, Ambasador Wenezueli
Yves Wantens, Przedstawiciel Generalny Rządu Flandrii
Franck Pezza, Przedstawiciel Federacji Walonia-Bruksela

opublikowano 23/06/2015

Haut de page