Pani Marie Mendras, specjalistka od spraw rosyjskich, w Warszawie [fr]

Pani Marie Mendras, francuska specjalistka od spraw rosyjskich, odwiedziła Warszawę w dniach 25 i 26 marca 2013 r.

Pani Marie Mendras jest profesorem w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu, pracownikiem naukowym w państwowym ośrodku badań naukowych (CNRS) oraz w paryskim ośrodku naukowo-badawczym w zakresie spraw międzynarodowych (CERI). Od 1988 jest autorką licznych publikacji – w tym książkowych – na temat Rosji. Jej niedawna praca na temat współczesnej Rosji, wydana w 2012, na razie jedynie w wersji angielskiej, nosi tytuł "Russian Politics - the Paradox of a Weak State".

Jak powszechnie wiadomo, w Polsce temat Rosji nie pozostawia nikogo obojętnym. Pani Marie Mendras miała okazję spotkać się w Warszawie z wieloma wybitnymi rozmówcami: wydawcami, wykładowcami i naukowcami uniwersyteckimi, członkami think-tanków, dziennikarzami, a także dyplomatami zajmującymi się tematyką rosyjską w ramach polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pani Mendras wygłosiła na Uniwersytecie Warszawskim wykład na temat polityki w Rosji oraz udzieliła wywiadu dla audycji "Raport o stanie świata" w radiowej Trójce.

Aby umożliwić jej spotkanie z jak największą liczbą polskich ekspertów w tematyce rosyjskiej Ambasador Francji w Polsce pan Pierre Buhler zaprosił do swojej rezydencji najznamienitszych warszawskich myślicieli i działaczy, którzy mogli podzielić się swymi poglądami na temat tego wielkiego, czasem zaskakującego kraju, z którym dialog w Europie jest niezbędny.

opublikowano 16/04/2013

Haut de page