Panel francusko-polski w PISM [fr]

Francuscy i polscy przedstawiciele resortów spraw zagranicznych, obrony, gospodarki, innych instytucji państwowych, ośrodków analitycznych oraz wiodących firm sektora energetycznego i obronnego obu krajów zgromadzili się 13 grudnia br. w siedzibie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wokół okrągłego stołu. Przemówienie otwierające obrady wygłosił ambasador Francji w Polsce p. Pierre Buhler.

JPEG

JPEG

W czasie pierwszego panelu zaprezentowane zostały kluczowe aspekty krajowych strategii energetycznych i potencjalne obszary współpracy polsko-francuskiej. W drugiej sesji paneliści omówili dotychczasową rolę UE we wspieraniu demokracji, możliwości jej umocnienia oraz model przyszłych relacji UE i Rosji z punktu widzenia Polski i Francji. Ostatnia sesja okrągłego stołu była poświęcona perspektywom współpracy przemysłowej między Polską i Francją ze szczególnym uwzględnieniem sektora wojskowego.

opublikowano 16/02/2013

Haut de page