Biografia Pana Pierre’a Buhlera [fr]

JPEG - 32.2 kb
(JPEG - 32.2 kb)

Pierre Buhler jest absolwentem wyższych studiów handlowych na HEC (École des Hautes Études Commerciales), politycznych na paryskiej uczelni Sciences Po, ukończył również francuski Krajowy Instytut Języków i Kultur Wschodnich (INALCO) w zakresie języka polskiego, uzyskał też licencjat z etnologii (Jussieu), licencjat z prawa (Panthéon) oraz dyplom studiów podyplomowych z ekonomii stosowanej (Paris-Dauphine).

Po studiach w elitarnej wyższej szkole administracji publicznej ENA (rocznik „d’Aguesseau”), rozpoczął karierę dyplomatyczną wstępując do francuskiego resortu spraw zagranicznych w 1982 roku.
Najpierw w latach 1982-83 był członkiem francuskiej delegacji na Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE), następnie pełnił służbę w Ambasadzie Francji w Warszawie (1983-1985) i w Moskwie (1985-1988).
W 1988 roku został przydzielony do pracy w resortowej Dyrekcji do Spraw Politycznych (w Wydziale Spraw Strategicznych i Rozbrojenia, 1988-1990), po czym piastował funkcję zastępcy dyrektora Ośrodka Analiz i Prognoz (1990-1993).
Powołany w 1993 roku do funkcji pierwszego radcy Ambasady Francji w Waszyngtonie, wchodził między innymi w skład francuskiej delegacji podczas negocjacji pokojowych w Dayton na temat Bałkanów (listopad 1995 r.). Między 1996 a 2001 rokiem Pierre Buhler był radcą kulturalnym i stałym przedstawicielem francuskich wyższych uczelni na placówce w Nowym Jorku.

Był radcą dyplomatycznym przy ministrze Obrony Alain Richard (2001-2002), następnie sekretarzem generalnym X Konferencji Ambasadorów (2002), po czym został mianowany adiunktem (professeur associé) nauk politycznych (spec. stosunki międzynarodowe) paryskiej Sciences Po i pełnił tę funkcję przez cztery lata, od 2002 do 2006 roku.

Mianowany ambasadorem Francji w Singapurze w 2006 roku, kierował tą placówką do 2009 r. Następnie objął stanowisko dyrektora generalnego France Coopération Internationale, instytucji pożytku publicznego, która pod jego kierownictwem przekształcona została w publiczną placówkę przemysłowo-handlową pod nazwą France Expertise Internationale. Po dokonaniu tego przekształcenia, został mianowany chargé de mission przy dyrektorze generalnym do spraw globalizacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Europejskich, po czym został mianowany ambasadorem Francji w Warszawie, dokąd udał się w maju 2012 r.

Pierre Buhler jest autorem książki pt. „Histoire de la Pologne communiste ; autopsie d’une imposture” wydanej w 1997 roku w wydawnictwie Editions Karthala, następnie przetłumaczonej na polski i wydanej pod tytułem „Polska Droga do Wolności” przez Wydawnictwo Dialog w 1999 r. Niedawno opublikował książę pt. „La puissance au XXIème siècle ; les nouvelles définitions du monde” w wydawnictwie Editions du CNRS (październik 2011). Publikował też regularnie artykuły w przeglądzie Commentaire oraz w portalach internetowych Telos oraz Project Syndicate, uczestniczył poza tym w redagowaniu prac zbiorowych (por. strona osobista).

Jest kawalerem francuskiego Orderu Zasługi oraz Legii Honorowej. W 2010 roku Europejskie Centrum Solidarności przyznało mu Medal Wdzięczności.

Został również odznaczony krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (15 listopada 2012 r.).
5 września 2016 został oznaczony medalem Bene Merito przez Ministra Spraw Zagranicznych Witolda Waszczykowskiego.

Pierre Buhler włada następującymi językami obcymi : angielskim, niemieckim, polskim i rosyjskim.

opublikowano 19/09/2016

Haut de page