Pan Andrzej Ciechanowiecki odznaczony Komandorem Orderu Sztuki i Literatury [fr]

W dniu 6 listopada 2012 r. Ambasador Francji w Polsce, Pan Pierre Buhler, wręczył insygnia Komandora Orderu Sztuki i Literatury Panu Andrzejowi Ciechanowieckiemu, mecenasowi kultury, kolekcjonerowi dzieł sztuki i filantropowi, za wybitne zasługi na rzecz propagowania francuskiej kultury i tradycji w Polsce.

Pan Andrzej Ciechanowiecki jest członkiem polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu oraz francuskiego Towarzystwa Przyjaciół Balzaca. Jako mecenas kultury odkrył dla potomności prace Jules’a Dalou i Jean-Baptiste’a Carpeaux, dziewiętnastowiecznych rzeźbiarzy francuskich. Wspierał wznoszenie w Warszawie pomników Generała de Gaulle’a i Napoleona Bonaparte oraz tablicy na cześć Generała Weyganda, przypominając w ten sposób o ważnej roli, jaką odegrali ci wielcy Francuzi w historii.

JPEG

JPEG

JPEG

Przemówienie Ambasadora TUTAJ

opublikowano 07/11/2012

Haut de page