PHC Polonium, motorem wymiany francusko-polskiej

“PHC Polonium, motorem francusko-polskiej współpracy naukowej
Partnerski Program Badań Naukowych im. Huberta Curiena PHC „POLONIUM”

Celem tego dwustronnego programu badań jest rozwijanie wymiany naukowej i technologicznej na wysokim poziomie pomiędzy francuskimi i polskimi zespołami badawczymi, poprzez wspieranie nowo nawiązywanej współpracy, włączanie w nią młodych naukowców i doktorantów oraz otwieranie perspektyw na prowadzenie projektów europejskich.

PHC „POLONIUM” dotyczy wszystkich dziedzin nauki, w tym nauk humanistycznych i społecznych. Priorytetowo będą traktowane tematy wymienione w umowie o partnerstwie strategicznym zawartej między Francją a Polską w listopadzie 2013 roku, takie jak: energetyka (energia jądrowa, pochodząca z kopalin i odnawialna), fizyka jądrowa, zrównoważony rozwój, agronomia, bezpieczeństwo żywnościowe, astronomia, nanotechnologie, biotechnologie, nauki biologiczne i onkologia, medycyna, kataliza, technologie IT.

Każdy przyjęty do programu projekt będzie finansowany przez jeden rok, z możliwością jednokrotnego przedłużenia. Finansowane będą wzajemne pobyty badaczy francuskich i polskich w laboratorium partnera projektu.

Kandydowanie i procedura selekcyjna

Selekcji dokonują wspólnie obie strony, polska i francuska. Partnerzy muszą złożyć wnioski równolegle, każdy u odpowiedniego dla siebie operatora programu:

• wnioskodawcy francuscy przez stronę internetową CampusFrance, operatora programu z ramienia Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MAE) : http://www.campusfrance.org/fr/polonium
• wnioskodawcy polscy przez stronę internetową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/wspolpraca-z-zagranica/wspolpraca-dwustronna/mapa-swiata/francja/

opublikowano 18/07/2017

Haut de page