Otwarcie seminarium poświęconego pracy doktorskiej Leona Koźmińskiego [fr]

Akademia Leona Koźmińskiego, środa 20 listopada 2019 r.

Wasze Magnificencje,
Szanowni Państwo,

To dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę zabrać głos na otwarciu seminarium z okazji dziewięćdziesiątej rocznicy publikacji pracy doktorskiej profesora Leona Koźmińskiego. Za tę rozprawę autor otrzymał z wyróżnieniem doktorat des lettres na paryskiej Sorbonie. O ile wiem, był pierwszym Polakiem w historii, który uzyskał stopień naukowy doktora na tym uniwersytecie. Cieszę się z tego bardzo, bowiem ja także otrzymałem doktorat na Uniwersytecie La Sorbonne i wiem, jakie to ma znaczenie. Opublikowana w języku francuskim rozprawa była poświęcona Wolterowi, jednej z wybitnych postaci wieku Oświecenia. Cytując słowa profesora Koźmińskiego: „Wolter był człowiekiem niezwykłym, bowiem znalazł sposób, by przez pół wieku skupiać na sobie uwagę całej Europy”. Mało znana działalność ekonomiczna Woltera, o której mowa w rozprawie profesora Koźmińskiego, pokazuje, że oprócz kontaktów kulturalnych, które ukształtowały tożsamość naszego kontynentu, wymiana handlowa przyczyniła się do dobrobytu Europy. Droga „Woltera finansisty”, z Anglii do Prus, jest cennym materiałem do przemyśleń: literat jawi się tutaj jako aktywny przedsiębiorca w czasach, gdy Europa stoi u progu rewolucji przemysłowej i kiedy zmysł biznesowy staje się cechą niezbędną do odniesienia sukcesu w świecie.

Państwa Akademia została zbudowana na spuściźnie naukowej profesora Leona Koźmińskiego. Wniosła ogromny wkład w kształcenie nowego pokolenia ekonomistów i przedsiębiorców. A byli oni Polsce niezwykle potrzebni, by mogła przejść na model gospodarki rynkowej. W uznaniu za podejmowane wysiłki oraz jakość nauczania Akademia Leona Koźmińskiego zajmuje poczesne miejsce w międzynarodowych rankingach. Financial Times uznał ją za najlepszą „business school” w Europie Środkowej. Jest prawdziwą kuźnią nowych talentów dla świata biznesu!

Polska, dzięki uczelniom takim jak Akademia Leona Koźmińskiego, odzyskała solidną pozycję w Europie. Przebieg kariery naukowej profesora Leona Koźmińskiego świadczy o mobilności polskich naukowców już w przeszłości. Ambasada Francji w Polsce wspiera partnerską współpracę francuskich i polskich uczelni oraz placówek naukowo-badawczych. Współpraca ta jest bogactwem dla naszych studentów, naukowców i dydaktyków. Korzystam z okazji, by powiedzieć, że cieszę się z faktu, że Akademia Leona Koźmińskiego utrzymuje bliskie stosunki z moim krajem. Dowodem na to jest pięć podwójnych dyplomów proponowanych we współpracy partnerskiej z francuskimi uczelniami. A przyszłe projekty Akademii wpisują się w tę dynamikę, mam tu na myśli przede wszystkim udział w projekcie uniwersytetu europejskiego „Alliance EU 4 entrepreneurs”, do którego włączyła się europejska szkoła biznesowa ESCP Europe z siedzibą w Paryżu.

Jestem przekonany, że pielęgnując tradycję otwartości, Akademia Leona Koźmińskiego będzie nadal odgrywać wiodącą rolę w nadchodzących latach.

opublikowano 21/11/2019

Haut de page