Otwarcie seminarium « Mobilność zrównoważona »

Otwarcie seminarium « Mobilność zrównoważona »

Szanowni Państwo,

Jest mi ogromnie miło, że mogę Państwa gościć dzisiaj w Ambasadzie Francji na seminarium poświęconym wyzwaniom związanym z mobilnością zrównoważoną.

Seminarium to wpisuje się w ramy inicjatywy « ECO-MIASTO », której celem jest wspieranie upowszechniania najlepszych praktyk w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i zachęcanie polskich i francuskich samorządów do wdrażania ich na poziomie lokalnym.

Wiemy, że transport, obok budownictwa, jest jednym z sektorów najbardziej energochłonnych, a więc wymagającym od nas szczególnych działań na rzecz walki z globalnym ociepleniem

Natomiast, na szczeblu lokalnym, wprowadzanie przez samorządy lokalne strategii mobilności zrównoważonej promujące transport przyjazny środowisku (pojazdy elektryczne, rower ....) pozytywnie wpływa na stan zdrowia i samopoczucia mieszkańców, dzięki bardziej czystemu powietrzu oraz mniej zakorkowanym i bezpieczniejszym drogom.

Dodam, że dobra koordynacja różnych sposobów i środków transportu na danym obszarze świadczy o jego atrakcyjności. Stworzenie nowoczesnej, spójnej sieci infrastruktury transportowej zapewniającej sprawne przemieszczanie osób i towarów stanowi bowiem ważny czynnik wpływający na konkurencyjność regionu.

Cieszymy się, że przybyliście Państwo na dzisiejsze seminarium, które organizujemy w kontynuacji pierwszego spotkania z cyklu „ECO-MIASTO”. Odbyło się one dwudziestego czwartego maja i poświęcone było budownictwu ekologicznemu i efektywności energetycznej.

Po tych dwóch seminariach, latem, zbierze się jury konkursu i wyłoni najbardziej „ekologiczne” polskie gminy, pionierów w dziedzinie mobilności zrównoważonej i budownictwa ekologicznego.

Drodzy przedstawiciele polskich gmin, zachęcam was serdecznie do wzięcia udziału w konkursie ECO-MIASTO.

Przypomnę przy tej okazji, że należy wypełnić kwestionariusze znajdujące się na stronie internetowej eco-miasto.pl i po wypełnieniu przesłać je organizatorom konkursu do trzydziestego czerwca. Na ich podstawie członkowie jury wyłonią, w sposób bezstronny, sześć zwycięskich gmin.

Jesienią tego roku będzie mi miło zaprosić laureatów konkursu do Ambasady, by wręczyć im nagrody, podczas uroczystości w obecności wysokiej rangi polskich i francuskich osobistości.

W trakcie dzisiejszych spotkań dokonacie przeglądu istniejących przepisów i dostępnych sposobów finansowania. Skupicie się także na wyzwaniu, jakim jest wprowadzenie przez władze publiczne środków zachęcających do działań proekologicznych, zarówno na szczeblu krajowym i lokalnym.

Dziś zostaną zaprezentowane liczne wzorcowe rozwiązania, na przykład :

- model współpracy między gminami, której celem jest rozwijanie sieci transportu publicznego w obszarze jednej aglomeracji;

- strategie promujące mobilność zrównoważoną poprzez rozwój pojazdów z napędem elektrycznym i systemu rowerów miejskich.

Bez wątpienia ta wymiana poglądów i doświadczeń będzie bardzo owocna.

Oczekuję, że wnioski z waszych prac przyczynią się do udoskonalenia rozwiązań stosowanych zarówno w Polsce jak i we Francji oraz do dalszego rozwoju współpracy w tej dziedzinie między naszymi krajami.
właśnie taki kierunek chcemy nadać dyskusjom w ramach seminarium ECO-MIASTO, zwłaszcza, że najbliższa konferencja Narodów Zjednoczonych na temat zmian klimatu odbędzie się w Warszawie jesienią tego roku, a następna we Francji w dwa tysiące piętnastym (2015) roku.
Dlatego też powinniśmy starać się dawać przykład oraz w pełni mobilizować potencjał naszych krajów.

Dziękuję Państwu za uwagę.

opublikowano 20/06/2013

Haut de page